FANDOM


Áo giáp thần thánh Áo giáp thần thánh


Tác dụng : Giảm sát thương vật lý khi bị đối thủ tấn công. Không có hiệu lực đối với các đòn tấn công bùa phép.
Yêu cầu : Kỹ năng Chữa thương tối thiểu đạt cấp 5.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 11 % trong 15 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 12 % trong 30 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 13 % trong 45 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 14 % trong 60 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 15 % trong 75 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 16 % trong 90 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 17 % trong 105 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 18 % trong 120 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 19 % trong 135 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 20 % trong 150 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 21 % trong 165 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 22 % trong 180 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 23 % trong 195 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 24 % trong 210 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 25 % trong 225 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 26 % trong 240 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 27 % trong 255 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 28 % trong 270 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 29 % trong 285 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 30. Sát thương vật lý từ quái vật giảm 30 % trong 300 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên