FANDOM


Day dai duong

Tên tiếng Anh: Aqua Road.

Đáy đại dương là một khu vực thuộcOssyria, có thể tiếp cận từ Tháp Trụ Trời hay Thôn Quê Hàn Quốc. Cả khu vực này chìm dưới biển, cho phép người chơi bơi lội và yêu cầu có các thiết bị hỗ trợ thở.

Cả khu vực này chỉ có một Thị trấn: Thành Phố Dưới Đáy Biển.

Khu vực này có một con Boss là Pianus.NPC sửa

Quái Vật sửa

Trùm: Pianus.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên