FANDOM


Đòn trí mạng Đòn trí mạng


Tác dụng: Cho phép bạn tung ra đòn tấn công trí mạng với một tỷ lệ thành công nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Tỷ lệ thành công 12%, sát thương trí mạng 105%.
 • Cấp 2: Tỷ lệ thành công 14%, sát thương trí mạng 110%.
 • Cấp 3: Tỷ lệ thành công 16%, sát thương trí mạng 115%.
 • Cấp 4: Tỷ lệ thành công 18%, sát thương trí mạng 120%.
 • Cấp 5: Tỷ lệ thành công 20%, sát thương trí mạng 125%.
 • Cấp 6: Tỷ lệ thành công 22%, sát thương trí mạng 130%.
 • Cấp 7: Tỷ lệ thành công 24%, sát thương trí mạng 135%.
 • Cấp 8: Tỷ lệ thành công 26%, sát thương trí mạng 140%.
 • Cấp 9: Tỷ lệ thành công 28%, sát thương trí mạng 145%.
 • Cấp 10: Tỷ lệ thành công 30%, sát thương trí mạng 150%.
 • Cấp 11: Tỷ lệ thành công 31%, sát thương trí mạng 155%.
 • Cấp 12: Tỷ lệ thành công 32%, sát thương trí mạng 160%.
 • Cấp 13: Tỷ lệ thành công 33%, sát thương trí mạng 165%.
 • Cấp 14: Tỷ lệ thành công 34%, sát thương trí mạng 170%.
 • Cấp 15: Tỷ lệ thành công 35%, sát thương trí mạng 175%.
 • Cấp 16: Tỷ lệ thành công 36%, sát thương trí mạng 180%.
 • Cấp 17: Tỷ lệ thành công 37%, sát thương trí mạng 185%.
 • Cấp 18: Tỷ lệ thành công 38%, sát thương trí mạng 190%.
 • Cấp 19: Tỷ lệ thành công 39%, sát thương trí mạng 195%.
 • Cấp 20: Tỷ lệ thành công 40%, sát thương trí mạng 200%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên