FANDOM


Đôi chân nhẹ nhàng Đôi chân nhẹ nhàng


Tác dụng: Cho phép nhân vật di chuyển nhanh trong một thời gian ngắn.
Giới hạn: Giãn cách giữa 2 lần xuất chiêu là 15 phút.
Kỹ năng tối đa : 3

Thông tin kỹ năng:

  • Cấp 1 : Nội lực -10, tốc độ di chuyển +10 trong 4 giây
  • Cấp 2 : Nội lực -15, tốc độ di chuyển +15 trong 8 giây
  • Cấp 3 : Nội lực -20, tốc độ di chuyển +20 trong 12 giây

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên