FANDOM


Đôi mắt tinh tường Đôi mắt tinh tường


Tác dụng : Nâng cao cự ly tấn công cho các chiêu phóng vũ khí như phi tiêu hoặc phi đao.
Yêu cầu : Kỹ năng Cơ thể nhanh nhẹn tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 8


Thông tin kỹ năng :


  • Cấp 1 : Cự li ném phi tiêu + 25.
  • Cấp 2 : Cự li ném phi tiêu + 50.
  • Cấp 3 : Cự li ném phi tiêu + 75.
  • Cấp 4 : Cự li ném phi tiêu + 100.
  • Cấp 5 : Cự li ném phi tiêu + 125.
  • Cấp 6 : Cự li ném phi tiêu + 150.
  • Cấp 7 : Cự li ném phi tiêu + 175.
  • Cấp 8 : Cự li ném phi tiêu + 200.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên