FANDOM


Đông cứng liên hoàn Đông cứng liên hoàn


Tác dụng : Đông cứng 15 quái vật xung quanh bạn. Trong khi quái vật bị đông cứng nếu chúng phải hứng chịu bất kỳ một đòn tấn công nào chúng sẽ chết ngay lập tức, nếu bạn sử dụng kỹ năng này lên trùm thì nhân vật sẽ thi triển 4 đòn tấn công liên tiếp với uy lực cực mạnh.
Cú pháp :  ↓  + " Tấn công " hoặc  ↓  + " Tấn công "
Tiêu hao điểm liên hoàn : 200 điểm.
Yêu cầu : Kỹ năng Linh hồn của sói tối thiểu đạt cấp 10.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1210 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1220 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 11 giây.
 • Cấp 3 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1230 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 4 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1240 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 13 giây.
 • Cấp 5 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1250 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 14 giây.
 • Cấp 6 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1260 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 15 giây.
 • Cấp 7 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1270 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 8 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1280 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 17 giây.
 • Cấp 9 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1290 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 18 giây.
 • Cấp 10 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1300 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 19 giây.
 • Cấp 11 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1310 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 20 giây.
 • Cấp 12 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1320 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 21 giây.
 • Cấp 13 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1330 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 22 giây.
 • Cấp 14 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1340 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 23 giây.
 • Cấp 15 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1350 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 24 giây.
 • Cấp 16 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1360 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 25 giây.
 • Cấp 17 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1370 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 26 giây.
 • Cấp 18 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1380 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 27 giây.
 • Cấp 19 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1390 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 28 giây.
 • Cấp 20 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1400 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 29 giây.
 • Cấp 21 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1410 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 30 giây.
 • Cấp 22 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1420 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 31 giây.
 • Cấp 23 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1430 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 32 giây.
 • Cấp 24 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1440 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 33 giây.
 • Cấp 25 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1450 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 34 giây.
 • Cấp 26 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1460 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 35 giây.
 • Cấp 27 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1470 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 36 giây.
 • Cấp 28 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1480 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 37 giây.
 • Cấp 29 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1490 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 38 giây.
 • Cấp 30 : Trùm - Tấn công 4 lần, tấn công + 1500 %. Quái vật - đông cứng 15 quái vật trong 40 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên