FANDOM


Đảo Lá Phong là một trong bốn địa điểm quan trọng nhất ở Maple Story. Đây là địa điểm bắt đầu của các nhân vật thuộc lớp Explorers, cung cấp hướng dẫn cho người mới chơi, có các nhiệm vụ và quái thú cấp thấp để làm quen.


Đảo Lá Phong

Bản đồ Đảo Lá Phong

Đảo Lá Phong có 2 khu vực chính : Thị trấn Nho DạiThị trấn Yên Tĩnh. Trên đảo có một khu vực săn gọi là Thị trấn Nấm.


Đảo Lá Phong
Địa điểm Maple Story Việt Nam
MS Mushroom Town Icon
Thị Trấn Nấm
MS Mushroom Town Icon
Khu vực tập luyện ở Thị Trấn Nấm
Không
MS Amherst Icon
Thị Trấn Yên Tĩnh
MS Southperry Icon
Thị Trấn Nho Dại
MS Southperry Icon
Hệ thống tập luyện ở Thị Trấn Nho Dại
Không

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên