FANDOM


Đảo Mạo Hiểm

Đảo Mạo Hiểm (hay Victoria Island) là một trong bốn châu lục quan trọng của MapleStory. Nó có tổng cộng 11 Thị trấn, 2 Dungeon và 5 Theme Dungeon.

Hầu hết đảo này có các quái vật cấp thấp (cấp từ 10-30) trừ một số khu vực.

Sau sự kiện BIG BANG, Đảo Mạo Hiểm được sắp xếp lại, với Ngã Sáu là trung tâm đảo.Thị Trấnsửa

Cảng Cá - Lith Harbor

Thị Trấn Xanh - Henesys

Rừng Pháp Thuật - Ellinia

Elluel

Cao Nguyên Du Mục - Perion

Thành Phố Hỗn Loạn - Kerning City

Bãi biển Nhiệt Đới - Florida Beach

Khu rừng ngủ say - Sleepywood

Nhà Thuyền - Nautilus Harbor

Hình Ảnh Khácsửa

Sleepywood

Khu Rừng Ngủ Say

Nautilus

Nhà Thuyền

Kerning-square

Quảng trường Thành Phố Hỗn Loạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên