FANDOM


Đặt bẫy - Đặt bẫy


Tác dụng : Đặt bẫy thu hút các quái vật xung quanh, nếu chúng chạm phải bẫy chúng sẽ bị sát thương.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Trap demonstration
Triệu hồi bẫy

Trap demonstration 2
...

Trap demonstration 3
HỰ !!!

Trap demonstration 4
&$^@&#%$!


 • Cấp 1 : Nội lực - 20. Triệu hồi bẫy trong 10 giây, sinh lực : 2300, tấn công cơ bản : 64.
 • Cấp 2 : Nội lực - 20. Triệu hồi bẫy trong 10 giây, sinh lực : 2600, tấn công cơ bản : 68.
 • Cấp 3 : Nội lực - 20. Triệu hồi bẫy trong 15 giây, sinh lực : 2900, tấn công cơ bản : 72.
 • Cấp 4 : Nội lực - 20. Triệu hồi bẫy trong 15 giây, sinh lực : 3200, tấn công cơ bản : 76.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Triệu hồi bẫy trong 15 giây, sinh lực : 3500, tấn công cơ bản : 80.
 • Cấp 6 : Nội lực - 25. Triệu hồi bẫy trong 20 giây, sinh lực : 3800, tấn công cơ bản : 84.
 • Cấp 7 : Nội lực - 25. Triệu hồi bẫy trong 20 giây, sinh lực : 4100, tấn công cơ bản : 88.
 • Cấp 8 : Nội lực - 25. Triệu hồi bẫy trong 20 giây, sinh lực : 4400, tấn công cơ bản : 92.
 • Cấp 9 : Nội lực - 25. Triệu hồi bẫy trong 25 giây, sinh lực : 4700, tấn công cơ bản : 96.
 • Cấp 10 : Nội lực - 30. Triệu hồi bẫy trong 25 giây, sinh lực : 5000, tấn công cơ bản : 100.
 • Cấp 11 : Nội lực - 30. Triệu hồi bẫy trong 25 giây, sinh lực : 5300, tấn công cơ bản : 104.
 • Cấp 12 : Nội lực - 30. Triệu hồi bẫy trong 30 giây, sinh lực : 5600, tấn công cơ bản : 108.
 • Cấp 13 : Nội lực - 30. Triệu hồi bẫy trong 30 giây, sinh lực : 5900, tấn công cơ bản : 112.
 • Cấp 14 : Nội lực - 30. Triệu hồi bẫy trong 30 giây, sinh lực : 6200, tấn công cơ bản : 116.
 • Cấp 15 : Nội lực - 35. Triệu hồi bẫy trong 35 giây, sinh lực : 6500, tấn công cơ bản : 120.
 • Cấp 16 : Nội lực - 35. Triệu hồi bẫy trong 35 giây, sinh lực : 6800, tấn công cơ bản : 124.
 • Cấp 17 : Nội lực - 35. Triệu hồi bẫy trong 35 giây, sinh lực : 7100, tấn công cơ bản : 128.
 • Cấp 18 : Nội lực - 35. Triệu hồi bẫy trong 40 giây, sinh lực : 7400, tấn công cơ bản : 132.
 • Cấp 19 : Nội lực - 35. Triệu hồi bẫy trong 40 giây, sinh lực : 7700, tấn công cơ bản : 136.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Triệu hồi bẫy trong 40 giây, sinh lực : 8000, tấn công cơ bản : 140.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên