FANDOM


Đội sát thủ Đội sát thủ


Tác dụng : Gọi đội sát thủ đang ẩn mình quanh nhân vật xông ra tấn công 15 quái vật trong màn hình, gây sát thương rất lớn.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Sudden raid demonstration
Time for killing !!!


 • Cấp 1 : Nội lực - 400. Tấn công + 305 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 420. Tấn công + 310 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 440. Tấn công + 315 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 460. Tấn công + 320 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 480. Tấn công + 325 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 500. Tấn công + 330 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 520. Tấn công + 335 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 540. Tấn công + 340 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 560. Tấn công + 345 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 580. Tấn công + 350 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 600. Tấn công + 450 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 620. Tấn công + 460 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 640. Tấn công + 475 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 660. Tấn công + 480 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 680. Tấn công + 490 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 700. Tấn công + 500 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 720. Tấn công + 510 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 740. Tấn công + 520 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 760. Tấn công + 530 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 780. Tấn công + 540 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 21 : Nội lực - 800. Tấn công + 545 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 22 : Nội lực - 820. Tấn công + 550 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 23 : Nội lực - 840. Tấn công + 555 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 24 : Nội lực - 860. Tấn công + 560 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 25 : Nội lực - 880. Tấn công + 565 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 26 : Nội lực - 900. Tấn công + 570 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 27 : Nội lực - 920. Tấn công + 575 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 28 : Nội lực - 940. Tấn công + 580 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 29 : Nội lực - 960. Tấn công + 590 %, tấn công 15 quái vật.
 • Cấp 30 : Nội lực - 980. Tấn công + 600 %, tấn công 15 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên