FANDOM


  • Bãi Heo và Heo nơ

Từ Thị trấn xanh đi về phía tay phải đến cái map có thằng Tinh Tế lại đi tiếp và tay phải.Bây h bạn đang ở Con đường mạo hiểm rừng mưa phía đông thị trấn xanh bây h đi lên trên nhìn thấy cái cổng Maple0017

Đi vào:

Maple0018

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên