FANDOM


Bão tiễn Bão tiễn


Tác dụng: Bắn những mũi tên với tốc độ khủng khiếp, hỗn độn như một cơn mưa bão hiểm ác.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực - 6, sát thương + 51%.
 • Cấp 2: Nội lực - 6, sát thương + 52%.
 • Cấp 3: Nội lực - 6, sát thương + 53%.
 • Cấp 4: Nội lực - 6, sát thương + 54%.
 • Cấp 5: Nội lực - 6, sát thương + 55%.
 • Cấp 6: Nội lực - 6, sát thương + 56%.
 • Cấp 7: Nội lực - 6, sát thương + 57%.
 • Cấp 8: Nội lực - 6, sát thương + 58%.
 • Cấp 9: Nội lực - 6, sát thương + 59%.
 • Cấp 10: Nội lực - 6, sát thương + 60%.
 • Cấp 11: Nội lực - 8, sát thương + 71%.
 • Cấp 12: Nội lực - 8, sát thương + 72%.
 • Cấp 13: Nội lực - 8, sát thương + 73%.
 • Cấp 14: Nội lực - 8, sát thương + 74%.
 • Cấp 15: Nội lực - 8, sát thương + 75%.
 • Cấp 16: Nội lực - 8, sát thương + 76%.
 • Cấp 17: Nội lực - 8, sát thương + 77%.
 • Cấp 18: Nội lực - 8, sát thương + 78%.
 • Cấp 19: Nội lực - 8, sát thương + 79%.
 • Cấp 20: Nội lực - 8, sát thương + 80%.
 • Cấp 21: Nội lực - 10, sát thương + 91%.
 • Cấp 22: Nội lực - 10, sát thương + 92%.
 • Cấp 23: Nội lực - 10, sát thương + 93%.
 • Cấp 24: Nội lực - 10, sát thương + 94%.
 • Cấp 25: Nội lực - 10, sát thương + 95%.
 • Cấp 26: Nội lực - 9, sát thương + 96%.
 • Cấp 27: Nội lực - 9, sát thương + 97%.
 • Cấp 28: Nội lực - 9, sát thương + 98%.
 • Cấp 29: Nội lực - 9, sát thương + 99%.
 • Cấp 30: Nội lực - 9, sát thương + 100%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên