FANDOM


Bù nhìn Bù nhìn


Tác dụng: Gọi ra một Bù nhìn (thế thân cho bạn) trong một khoảng thời gian nhất định. Có bù nhìn, quái vật chỉ tấn công nó, thay vì bạn.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -23; gọi bù nhìn có 500 sinh lực trong 5 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -23; gọi bù nhìn có 600 sinh lực trong 5 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -23; gọi bù nhìn có 700 sinh lực trong 10 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -23; gọi bù nhìn có 800 sinh lực trong 10 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -23; gọi bù nhìn có 900 sinh lực trong 10 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -26; gọi bù nhìn có 1000 sinh lực trong 20 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -26; gọi bù nhìn có 1200 sinh lực trong 20 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -26; gọi bù nhìn có 1400 sinh lực trong 20 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -26; gọi bù nhìn có 1600 sinh lực trong 30 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -26; gọi bù nhìn có 1800 sinh lực trong 30 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -29; gọi bù nhìn có 2000 sinh lực trong 30 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -29; gọi bù nhìn có 2400 sinh lực trong 40 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -29; gọi bù nhìn có 2800 sinh lực trong 40 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -29; gọi bù nhìn có 3200 sinh lực trong 40 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -29; gọi bù nhìn có 3600 sinh lực trong 50 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -32; gọi bù nhìn có 4000 sinh lực trong 50 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -32; gọi bù nhìn có 4500 sinh lực trong 50 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -32; gọi bù nhìn có 5000 sinh lực trong 60 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -32; gọi bù nhìn có 5500 sinh lực trong 60 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -32; gọi bù nhìn có 6000 sinh lực trong 60 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên