FANDOM


Bùng nổ năng lượng Bùng nổ năng lượng

Tác dụng : Làm cho đối phương bị choáng. Chỉ sử dụng chiêu thức khi nạp đầy năng lượng.
Kỹ năng tối đa : 30

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 162%, tỷ lệ gây choáng 32%.
 • Cấp 2 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 164%, tỷ lệ gây choáng 34%.
 • Cấp 3 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 166%, tỷ lệ gây choáng 36%.
 • Cấp 4 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 168%, tỷ lệ gây choáng 38%.
 • Cấp 5 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 170%, tỷ lệ gây choáng 40%.
 • Cấp 6 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 172%, tỷ lệ gây choáng 42%.
 • Cấp 7 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 174%, tỷ lệ gây choáng 44%.
 • Cấp 8 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 176%, tỷ lệ gây choáng 46%.
 • Cấp 9 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 178%, tỷ lệ gây choáng 48%.
 • Cấp 10 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 180%, tỷ lệ gây choáng 50%.
 • Cấp 11 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 183%, tỷ lệ gây choáng 52%.
 • Cấp 12 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 186%, tỷ lệ gây choáng 54%.
 • Cấp 13 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 189%, tỷ lệ gây choáng 56%.
 • Cấp 14 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 192%, tỷ lệ gây choáng 58%.
 • Cấp 15 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 195%, tỷ lệ gây choáng 60%.
 • Cấp 16 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 198%, tỷ lệ gây choáng 62%.
 • Cấp 17 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 201%, tỷ lệ gây choáng 64%.
 • Cấp 18 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 204%, tỷ lệ gây choáng 66%.
 • Cấp 19 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 207%, tỷ lệ gây choáng 68%.
 • Cấp 20 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 210%, tỷ lệ gây choáng 70%.
 • Cấp 21 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 214%, tỷ lệ gây choáng 72%.
 • Cấp 22 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 218%, tỷ lệ gây choáng 74%.
 • Cấp 23 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 222%, tỷ lệ gây choáng 76%.
 • Cấp 24 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 226%, tỷ lệ gây choáng 78%.
 • Cấp 25 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 230%, tỷ lệ gây choáng 80%.
 • Cấp 26 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 234%, tỷ lệ gây choáng 82%.
 • Cấp 27 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 238%, tỷ lệ gây choáng 84%.
 • Cấp 28 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 242%, tỷ lệ gây choáng 86%.
 • Cấp 29 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 246%, tỷ lệ gây choáng 88%.
 • Cấp 30 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 250%, tỷ lệ gây choáng 90%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên