FANDOM


Búa băng Búa băng

Tác dụng : Cho phép bạn tấn công kẻ địch bằng băng, có khả năng đông cứng các quái vật yếu với băng. Chiêu thức sẽ bị vô hiệu hoá khi bạn dùng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc khi hết thời gian.
Kỹ năng tối đa : 30

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -25, sát thương 95% trong 12 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -25, sát thương 96% trong 19 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -25, sát thương 96% trong 26 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -25, sát thương 97% trong 33 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -25, sát thương 97% trong 40 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -25, sát thương 97% trong 47 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -25, sát thương 98% trong 54 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -25, sát thương 98% trong 61 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -25, sát thương 98% trong 68 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -25, sát thương 99% trong 75 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -30, sát thương 99% trong 82 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -30, sát thương 99% trong 89 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -30, sát thương 100% trong 96 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -30, sát thương 100% trong 103 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -30, sát thương 100% trong 110 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -30, sát thương 101% trong 116 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -30, sát thương 101% trong 122 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -30, sát thương 101% trong 128 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -30, sát thương 102% trong 134 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -35, sát thương 102% trong 140 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -35, sát thương 102% trong 146 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -35, sát thương 103% trong 152 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -35, sát thương 103% trong 158 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -35, sát thương 103% trong 164 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -35, sát thương 103% trong 170 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -35, sát thương 104% trong 176 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -35, sát thương 104% trong 182 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -35, sát thương 104% trong 188 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -35, sát thương 104% trong 194 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -35, sát thương 105% trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên