FANDOM


Bước chạy thần tốc Bước chạy thần tốc

Tác dụng : Di chuyển về phía trước với tốc độ rất nhanh.
Cú pháp : hoặc
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 2 vòng tối thiểu đạt cấp 5.
Kỹ năng tối đa : 15


Thông tin kỹ năng :


Combat step demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 1, chạy về phía trước một khoảng là 650.
 • Cấp 2 : Nội lực - 1, chạy về phía trước một khoảng là 675.
 • Cấp 3 : Nội lực - 1, chạy về phía trước một khoảng là 700.
 • Cấp 4 : Nội lực - 2, chạy về phía trước một khoảng là 725.
 • Cấp 5 : Nội lực - 2, chạy về phía trước một khoảng là 750.
 • Cấp 6 : Nội lực - 2, chạy về phía trước một khoảng là 775.
 • Cấp 7 : Nội lực - 3, chạy về phía trước một khoảng là 800.
 • Cấp 8 : Nội lực - 3, chạy về phía trước một khoảng là 825.
 • Cấp 9 : Nội lực - 3, chạy về phía trước một khoảng là 850.
 • Cấp 10 : Nội lực - 4, chạy về phía trước một khoảng là 875.
 • Cấp 11 : Nội lực - 4, chạy về phía trước một khoảng là 900.
 • Cấp 12 : Nội lực - 4, chạy về phía trước một khoảng là 925.
 • Cấp 13 : Nội lực - 5, chạy về phía trước một khoảng là 950.
 • Cấp 14 : Nội lực - 5, chạy về phía trước một khoảng là 975.
 • Cấp 15 : Nội lực - 5, chạy về phía trước một khoảng là 1000.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên