FANDOM


Bắn đạn trúc Bắn đạn trúc


Tác dụng: Dùng đạn trúc để tấn công đối thủ.
Giới hạn: -
Kĩ năng tối đa: 1

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Làm giảm 30% sức mạnh của quái vật trùm. (imba vl =]])

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên