FANDOM


Bắn tỉa Bắn tỉa


Tác dụng: Bắn ra một phát bắn trí mạng bằng cách nhắm vào chỗ hiểm yếu của quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:


 • Cấp 1: Nội lực - 40. Giãn cách xuất chiêu: 300 giây.
 • Cấp 2: Nội lực - 39. Giãn cách xuất chiêu: 290 giây.
 • Cấp 3: Nội lực - 38. Giãn cách xuất chiêu: 280 giây.
 • Cấp 4: Nội lực - 37. Giãn cách xuất chiêu: 270 giây.
 • Cấp 5: Nội lực - 36. Giãn cách xuất chiêu: 260 giây.
 • Cấp 6: Nội lực - 35. Giãn cách xuất chiêu: 250 giây.
 • Cấp 7: Nội lực - 34. Giãn cách xuất chiêu: 240 giây.
 • Cấp 8: Nội lực - 33. Giãn cách xuất chiêu: 230 giây.
 • Cấp 9: Nội lực - 32. Giãn cách xuất chiêu: 220 giây.
 • Cấp 10: Nội lực - 31. Giãn cách xuất chiêu: 210 giây.
 • Cấp 11: Nội lực - 30. Giãn cách xuất chiêu: 180 giây.
 • Cấp 12: Nội lực - 29. Giãn cách xuất chiêu: 170 giây.
 • Cấp 13: Nội lực - 28. Giãn cách xuất chiêu: 160 giây.
 • Cấp 14: Nội lực - 27. Giãn cách xuất chiêu: 150 giây.
 • Cấp 15: Nội lực - 26. Giãn cách xuất chiêu: 140 giây.
 • Cấp 16: Nội lực - 25. Giãn cách xuất chiêu: 130 giây.
 • Cấp 17: Nội lực - 24. Giãn cách xuất chiêu: 120 giây.
 • Cấp 18: Nội lực - 23. Giãn cách xuất chiêu: 110 giây.
 • Cấp 19: Nội lực - 22. Giãn cách xuất chiêu: 100 giây.
 • Cấp 20: Nội lực - 21. Giãn cách xuất chiêu: 90 giây.
 • Cấp 21: Nội lực - 20. Giãn cách xuất chiêu: 60 giây.
 • Cấp 22: Nội lực - 19. Giãn cách xuất chiêu: 55 giây.
 • Cấp 23: Nội lực - 18. Giãn cách xuất chiêu: 50 giây.
 • Cấp 24: Nội lực - 17. Giãn cách xuất chiêu: 45 giây.
 • Cấp 25: Nội lực - 16. Giãn cách xuất chiêu: 40 giây.
 • Cấp 26: Nội lực - 15. Giãn cách xuất chiêu: 35 giây.
 • Cấp 27: Nội lực - 14. Giãn cách xuất chiêu: 30 giây.
 • Cấp 28: Nội lực - 13. Giãn cách xuất chiêu: 25 giây.
 • Cấp 29: Nội lực - 12. Giãn cách xuất chiêu: 20 giây.
 • Cấp 30: Nội lực - 11. Giãn cách xuất chiêu: 15 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên