FANDOM


Bắt sống Bắt sống


Tác dụng : Nếu quái vật chỉ còn dưới 40 % sinh lực, bạn có thể bắt sống nó.
Kỹ năng tối đa : 1


Thông tin kỹ năng :


  • Cấp 1 : Nội lực - 10. Bắt sống một quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên