FANDOM


Vừa qua tại KMS, nhằm đổi mới trò chơi và cân bằng lại các job cũ với Resistance, Nexon đã tổ chức một đợt " siêu update " với tên gọi " Big Bang ". Big Bang bao gồm 3 đợt update nhỏ như sau :

- Đợt 1 : Sửa lại toàn bộ kỹ năng của các job cũ, thay đổi cấu trúc của rất nhiều bản đồ, làm lại toàn bộ hệ thống quái vật.
- Đợt 2 : Ra mắt Resistance với 2 nhánh là Battle Mage và Wild Hunter. Thêm 2 địa danh mới là Edelstein và Leben Mine.
- Đợt 3 : Ra mắt nhánh thứ 3 của Resistance - Mechanic.

Nhóm skill đã được làm lại sẽ được gọi chung là Revamped Skill, một số kỹ năng thì thay đổi chức năng, một số lại thay đổi hiệu ứng khi sử dụng. Nói chung là giờ đối với mọi người, Maple Story giờ đã lột xác hoàn toàn, trở thành một thế giới hoàn toàn mới.

Bạn có thể click vào các liên kết ở dưới để xem các thông tin tương ứng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên