FANDOMPhân phối điểm tiềm năngsửa

Là một chiến binh, thứ mà bạn cần là sức mạnh tột bậc, qua đó sức mạnh chính là điểm tiềm năng chính của bạn, nhưng bên cạnh đó các chiến binh cũng cần có một ít điểm tiềm năng tăng vào chỉ số khéo léo để giúp họ có đủ chính xác đánh trúng quái vật. Vấn đề ở đây là tăng đến bao nhiêu khéo léo thì vừa đủ, vấn đề này thì còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của bạn lẫn chất lượng các trang bị của bạn.

Normalsửa

Hướng tăng này phù hợp cho các bạn mới chơi Maple Story hoặc những ai không có nhiều tiền và trang bị tốt, tuy sức mạnh không được cao như các hướng tăng còn lại nhưng hướng tăng này sẽ giúp các bạn thoải mái hơn trong việc chơi, không phải bận tâm nhiều lắm về việc mua trang bị tốt.

Trước tiên, điều mà các bạn luôn luôn phải nhớ trong đầu, khi tăng 1 level, bạn sẽ có được 5 điểm tiềm năng để tăng vào các chỉ số của mình.

Từ level 1 đến level 30 :

 • Sức mạnh : Tăng 3 điểm
 • Khéo léo : Tăng 2 điểm ( Hoặc là duy trì điểm khéo léo sao cho Khéo léo = Level x 2 cho đến level 30 )
 • Thông minh : Không tăng
 • May mắn : Không tăng

Nếu tăng theo đúng trình tự, lên đến level 30 các bạn sẽ có 60 điểm khéo léo, sau khi chuyển chức job 2 các bạn sẽ chuyển sang đường tăng mới.

Từ level 31 - level 50 :

Sau khi chuyển chức nghề lần 2 tại giai đoạn này, bạn sẽ được thưởng 5 điểm tiềm năng, hãy tăng tất cả 5 điểm thưởng đó vào Sức mạnh. Sau đó các bạn tăng theo trình tự này :

 • Sức mạnh : Tăng 4 điểm
 • Khéo léo : Tăng 1 điểm
 • Thông minh : Không tăng
 • May mắn : Không tăng

Tại level 50, các bạn sẽ có 80 điểm Khéo léo. Lượng khéo léo này có thể giúp bạn đánh trúng hầu hết các quái vật trong Maple Story. Có một số con quái vật / trùm trong trò này có thể có mức né tránh quá cao khiến cho các chiến binh rất khó đánh trúng nhưng không sao cả, hầu hết trong số chúng không phải là các quái vật cho các chiến binh train, chúng sinh ra là để cho các người thuộc nghề khác chứ không phải là các chiến binh :)) .

Từ level 51 trở về sau :

 • Sức mạnh : Tăng 5 điểm
 • Khéo léo : Không tăng
 • Thông minh : Không tăng
 • May mắn : Không tăng

Low - dexsửa

Hướng tăng này tập trung nhiều hơn vào sức mạnh của người chơi. Đây là một hướng tăng điểm khá cân bằng đối với phần đông người chơi, việc có trang bị bù khéo léo / chính xác là việc chắc chắn nhưng nó còn phụ thuộc vào bạn có ý định tăng khéo léo đến bao nhiêu thì dừng.

 • Sức mạnh : Tăng 3 điểm
 • Khéo léo : Tăng 2 điểm ( theo tỉ lệ Khéo léo = Level x 2 ) cho đến khi bạn đạt lượng khéo léo cần thiết thì dừng.
 • Thông minh : Không tăng
 • May mắn : Không tăng

Sau khi đạt mức khéo léo cần thiết thì từ đó trở đi các bạn chỉ cần tăng điểm tiềm năng vào sức mạnh mà thôi.

Một số trang bị tăng khéo léo / chính xác mà các bạn cần lưu ý gồm có :

 • Các loại thuốc tăng chính xác
 • Mũ tượng cổ ( 1 )
 • Overall có ép cuộn giấy tăng khéo léo
 • Giày tăng khéo léo
 • Găng tay tăng khéo léo
 • Vũ khí Maple
 • Đại đao Quan Vũ

Dexlesssửa

Thực lòng mà nói, đây là hướng tăng ... dễ nhất trong các đường tăng điểm tiềm năng vì các bạn chỉ cần phải tăng vào sức mạnh mà thôi. Tuy nhiên với khả năng đánh trúng quái vật gần như là không có với đường tăng này, các bạn sẽ phải cần rất nhiều tiền và các trang bị tốt để bù lại chính xác cho nhân vật của mình.

 • Sức mạnh : Tăng 5 điểm
 • Khéo léo : Không tăng
 • Thông minh : Không tăng
 • Khéo léo : Không tăng

Phân phối điểm kỹ năngsửa

Job 1sửa

Điểm mấu chốt ở giai đoạn này là bạn phải tăng max kỹ năng Tăng cao sinh lực tối đa càng sớm càng tốt để tránh việc hao hụt sinh lực về sau của các chiến binh. Sau đó các bạn sẽ tăng vào 2 kỹ năng tấn công chính của Job 1 để train, lúc này thì tùy vào mục đích train của bạn mà từ đó bạn sẽ có quyết định tăng kỹ năng tấn công nào trước cho mình.

Các bạn luôn luôn phải nhớ rằng khi lên 1 level, bạn sẽ có 3 điểm kỹ năng.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ có 1 điểm kỹ năng sau khi nhận nghề, mỗi lần lên level ( Từ level 11 đến level 30 ) các bạn sẽ có 60 điểm kỹ năng nữa, tổng cộng trong giai đoạn này các bạn sẽ có 61 điểm kỹ năng.

Sức mạnh bất ngờsửa

Mục đích chính của đường tăng này là các bạn sẽ tập trung tăng điểm vào kỹ năng Sức mạnh bất ngờ trước, đường tăng này phù hợp với phần đông các chiến binh trong giai đoạn đầu khi mà họ chỉ đánh từng con quái trong một thời điểm.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 10 + 1 Tăng cao hồi phục sinh lực Tăng cao hồi phục sinh lực - 1
Level 11 + 3 Tăng cao hồi phục sinh lực Tăng cao hồi phục sinh lực - 4
Level 12 + 1 Tăng cao hồi phục sinh lực
( Mục đích là để mở khóa kỹ năng Tăng cao sinh lực tối đa )
+ 2 Tăng cao sinh lực tối đa
Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - 2
Level 13 + 3 Tăng cao sinh lực tối đa Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - 5
Level 14 + 3 Tăng cao sinh lực tối đa Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - 8
Level 15 + 2 Tăng cao sinh lực tối đa
+ 1 Sức mạnh bất ngờ
Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Level 16 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 4
Level 17 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 7
Level 18 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 10
Level 19 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 13
Level 20 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 16
Level 21 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 19
Level 22 + 1 Sức mạnh bất ngờ
+ 2 Nhát chém bùng nổ
Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - 2
Level 23 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - 5
Level 24 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - 8
Level 25 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - 11
Level 26 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - 14
Level 27 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - 17
Level 28 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 29 + 3 vào một kỹ năng tự chọn Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 30 + 3 vào một kỹ năng tự chọn Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - MAX

Nhát chém bùng nổsửa

Đối nghịch lại với đường tăng trước, ở đường tăng này các bạn sẽ tăng vào kỹ năng Nhát chém bùng nổ trước, đường tăng này phù hợp với các chiến binh khi train ở các bãi quái vật đông đúc và có không gian hẹp.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 10 + 1 Tăng cao hồi phục sinh lực Tăng cao hồi phục sinh lực - 1
Level 11 + 3 Tăng cao hồi phục sinh lực Tăng cao hồi phục sinh lực - 4
Level 12 + 1 Tăng cao hồi phục sinh lực
( Mục đích là để mở khóa kỹ năng Tăng cao sinh lực tối đa )
+ 2 Tăng cao sinh lực tối đa
Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - 2
Level 13 + 3 Tăng cao sinh lực tối đa Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - 5
Level 14 + 3 Tăng cao sinh lực tối đa Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - 8
Level 15 + 2 Tăng cao sinh lực tối đa
+ 1 Sức mạnh bất ngờ
( Tăng để mở khóa kỹ năng Nhát chém bùng nổ )
Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Level 16 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Nhát chém bùng nổ - 3
Level 17 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Nhát chém bùng nổ - 6
Level 18 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Nhát chém bùng nổ - 9
Level 19 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Nhát chém bùng nổ - 12
Level 20 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Nhát chém bùng nổ - 15
Level 21 + 3 Nhát chém bùng nổ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 1
Nhát chém bùng nổ - 18
Level 22 + 2 Nhát chém bùng nổ
+ 1 Sức mạnh bất ngờ
Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 2
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 23 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 5
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 24 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 8
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 25 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 11
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 26 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 14
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 27 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - 17
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 28 + 3 Sức mạnh bất ngờ Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 29 + 3 vào một kỹ năng tự chọn Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - MAX
Level 30 + 3 vào một kỹ năng tự chọn Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
Sức mạnh bất ngờ - MAX
Nhát chém bùng nổ - MAX

Xét cho cùng, cả 2 đường này đều dẫn đến một kết quả chung, bạn sẽ có bộ 4 kỹ năng hoàn chỉnh và 6 điểm kỹ năng thừa :

 • Tăng cao hồi phục sinh lực - 5
 • Tăng cao sinh lực tối đa - MAX
 • Sức mạnh bất ngờ - MAX
 • Nhát chém bùng nổ - MAX

Job 2sửa

Sau khi thăng cấp nghề lần 2 các bạn sẽ có 1 điểm kỹ năng thưởng, giai đoạn job 2 lên job 3 ( Level 31 - 70 ) các bạn sẽ có 120 điểm kỹ năng nữa, tổng cộng trong giai đoạn này các bạn sẽ có 121 điểm kỹ năng.

Một điểm chung trong các đường tăng điểm kỹ năng tại job 2 là, bạn chọn theo một loại vũ khí nào thì các bạn sẽ phải tăng max vào các kỹ năng chính có liên quan đến loại vũ khí đó, đó là " Tinh thông " và " Nâng cao ". Ngoài ra các kỹ năng hỗ trợ chủ chốt của cả 3 nhánh trong nghề các bạn cũng cần phải phát triển lên MAX.

Kiếm sỹsửa

Các bạn sẽ phải chọn một trong 2 loại vũ khí để phát triển, hoặc là kiếm hoặc là rìu, các bạn không nên phát triển cả 2 đường vũ khí này vì lên Job 3 các bạn sẽ không có đủ điểm kỹ năng để phát triển tiếp đâu. Nên chọn 1 loại vũ khí thôi.

Cá nhân mình khuyên các bạn nên chọn Kiếm làm vũ khí chính cho mình, kiếm cho sát thương ổn định hơn và kiếm có tốc độ đánh nhanh hơn so với rìu, thậm chí còn nhanh hơn nữa nếu các bạn sử dụng kiếm 1 tay. Tuy nhiên các bạn quyết tâm theo rìu thì cũng không sao, minh cũng không có ý kiến gì cả :D

Hướng tăng chungsửa

Bất kể hướng tăng nào cũng đều có một giai đoạn đầu như nhau, các bạn sẽ tập trung phát triển trước vào kỹ năng tinh thông vũ khí, nó sẽ giúp cho sát thương của bạn được ổn định hơn.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 1 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 1
Level 31 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 4
Level 32 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 7
Level 33 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 10
Level 34 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 13
Level 35 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 16
Level 36 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Level 37 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 3
Level 38 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6

Vì mức tinh thông của vũ khí đã đạt đến đỉnh tại cấp 19 rồi nên các bạn chỉ cần tăng kỹ năng tinh thông lên cấp 19 thôi, để dành 1 điểm kỹ năng tăng vào các kỹ năng khác trước đã rồi quay lại tăng nốt 1 điểm nữa vào giai đoạn sau này.

Các bạn chỉ cần tăng 6 điểm vào kỹ năng nâng cao mà thôi, 60 giây tại cấp 6 cũng là vừa đủ. Lúc này các bạn có thể chọn tiếp tục hoàn thiện kỹ năng nâng cao vũ khí của mình hoặc là tăng điểm vào các kỹ năng khác.

Thịnh nộsửa

Hướng tăng này sẽ tập trung vào kỹ năng Thịnh nộ trước, kỹ năng này tăng cho bạn tối đa thêm 12 điểm tấn công vật lý, rất lớn. Hướng tăng này phù hợp với những ai lên level bằng cách tham gia PQ, các thành viên tham gia PQ trong nhóm bạn chắc chắn sẽ chào đón bạn nếu như bạn có kỹ năng này.

Lưu ý là bạn chỉ cần tăng điểm cho kỹ năng này lên cấp 19 thôi, vì cấp 19 với cấp 20 chỉ hơn nhau 10 giây tác dụng, còn tấn công vật lý thưởng đã đạt đỉnh tại cấp 19 rồi.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 39 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 3
Level 40 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 6
Level 41 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 9
Level 42 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 12
Level 43 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 15
Level 44 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 18
Level 45 + 1 Thịnh nộ
+ 2 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 2 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 2
Level 46 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 5
Level 47 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 8
Level 48 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 11
Level 49 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 14
Level 50 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 17
Level 51 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 20
Level 52 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 23
Level 53 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 26
Level 54 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 29
Level 55 + 1 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 1 Tuyệt chiêu: Rìu
+ 2 Sức mạnh phòng thủ
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 2
Level 56 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 5
Level 57 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 8
Level 58 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 11
Level 59 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 14
Level 60 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 17
Level 61 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 20
Level 62 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 23
Level 63 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 26
Level 64 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - 29
Level 65 + 1 Sức mạnh phòng thủ
+ 1 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 1 Tinh thông rìu
+ 1 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 1 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 7
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 66 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 10
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 67 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 13
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 68 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 16
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 69 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 19
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 70 + 1 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 1 Rìu nâng cao
+ 2 vào một kỹ năng tự chọn
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - MAX
Thịnh nộ - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Tuyệt chiêusửa

Hướng tăng này tập trung phát triển kỹ năng Tuyệt chiêu trước, hướng tăng này phù hợp với những bạn thích train ở ngoài thay vì PQ. Tuyệt chiêu sẽ giúp bạn tiết kiệm pot hơn, tấn công nhanh hơn và lực tấn công trung bình cũng cao hơn so với đường tăng Thịnh nộ.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 39 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 3
Level 40 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 6
Level 41 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 9
Level 42 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 12
Level 43 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 15
Level 44 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 18
Level 45 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 21
Level 46 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 24
Level 47 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - 27
Level 48 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Rìu
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Level 49 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 3
Level 50 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 6
Level 51 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 9
Level 52 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 12
Level 53 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 15
Level 54 + 3 Thịnh nộ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 18
Level 55 + 1 Thịnh nộ
+ 2 Sức mạnh phòng thủ
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 2
Level 56 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 5
Level 57 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 8
Level 58 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 11
Level 59 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 14
Level 60 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 17
Level 61 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 20
Level 62 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 23
Level 63 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 26
Level 64 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - 19
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - 29
Level 65 + 1 Sức mạnh phòng thủ
+ 1 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 1 Tinh thông rìu
+ 1 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 1 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 7
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 66 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 10
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 67 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 13
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 68 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 16
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 69 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Rìu nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - 19
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - MAX
Level 65 + 1 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 1 Rìu nâng cao
+ 2 vào một kỹ năng tự chọn
Tinh thông kiếm / Tinh thông rìu - MAX
Kiếm nâng cao / Rìu nâng cao - MAX
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
Thịnh nộ - 19
Sức mạnh phòng thủ - MAX

Nhìn chung, các bạn tăng theo đường nào đều dẫn đến 1 kết quả chung. Như ở dưới đây :

 • Tinh thông kiếm hoặc Tinh thông rìu - MAX
 • Kiếm nâng cao hoặc Rìu nâng cao - MAX
 • Tuyệt chiêu - Kiếm hoặc Tuyệt chiêu - Rìu - MAX
 • Thịnh nộ - 19
 • Sức mạnh phòng thủ - MAX

Kỵ sỹ tậpsửa

Cũng giống Kiếm sỹ, các bạn chỉ nên phát triển một trong hai đường kiếm và búa mà thôi. Nhìn chung kỵ sỹ tập tăng điểm khá dễ do không có nhiều kỹ năng chủ chốt để tăng, do đó lượng điểm kỹ năng thừa ra cũng khá là nhiều.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 1 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 1
Level 31 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 4
Level 32 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 7
Level 33 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 10
Level 34 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 13
Level 35 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 16
Level 36 + 3 Tinh thông kiếm
hoặc
+ 3 Tinh thông búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Level 37 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Búa nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 3
Level 38 + 3 Kiếm nâng cao
hoặc
+ 3 Búa nâng cao
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Level 39 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 3
Level 40 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 6
Level 41 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 9
Level 42 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 12
Level 43 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 15
Level 44 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 18
Level 45 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 21
Level 46 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 24
Level 47 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - 27
Level 48 + 3 Tuyệt chiêu: Kiếm
hoặc
+ 3 Tuyệt chiêu: Búa
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Level 49 + 3 Cảnh cáo
( Tăng để mở khóa kỹ năng Sức mạnh phòng thủ )
Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Level 50 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 3
Level 51 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 6
Level 52 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 9
Level 53 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 12
Level 54 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 15
Level 55 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 18
Level 56 + 3 Sức mạnh phòng thủ Tinh thông kiếm / Tinh thông búa - 19
Kiếm nâng cao / Búa nâng cao - 6
Tuyệt chiêu - Kiếm / Tuyệt chiêu - Búa - MAX
Cảnh cáo - 3
Sức mạnh phòng thủ - 21
Level 57 + 3 Sức mạnh phòng thủ