FANDOMPhân phối điểm tiềm năngsửa

Cung Thủ là một class nhân vật có mặt trong hầu hết mọi game. Xuất phát từ chỉ số Khéo Léo tại Thị Trấn Xanh, bên cạnh đó thì chỉ số Sức mạnh cũng đóng vai trò không kém.

Trước tiên, cũng giống như các nghề khác, điều mà các bạn luôn luôn phải nhớ trong đầu, khi tăng 1 level, bạn sẽ có được 5 điểm tiềm năng để tăng vào các chỉ số của mình.

Normalsửa

Đây là cách tăng giữ mãi cho đến cấp 120, nên bạn không cần nhớ vò đầu cách tăng làm gì =))

 • Sức mạnh: Nếu bạn sử dụng Cung thì bạn +1 vào đây sao cho Sức mạnh = Level + 5. Còn nếu bạn sử dụng Nỏ thì bạn giữ sao cho Sức mạnh = Level.
 • Khéo léo: +4 điểm còn lại ở đây.
 • Thông minh: Không tăng
 • May mắn: Không tăng

Khi đến cấp 121, bạn +5 hết vào Khéo léo.

Strlesssửa

Bạn tăng hết 5 điểm vào Khéo léo, nhưng bạn phải chịu những điều khắc nghiệt, nên tôi khuyên bạn nên tăng theo cách Normal, còn đại gia thì sử dụng cách này cũng được: - Thứ nhất : Mặc trang bị tăng Sức mạnh để bù Sức mạnh bị thiếu - Thứ hai (triệu phú tỉ phú thì mới lên áp dụng cách này) : Không chú ý tới Sức mạnh, cho nên chỉ mặc những đồ Maple.

Phân phối điểm kỹ năngsửa

Job 1sửa

Cung thủ có một đặc trưng chính là khoảng cách tấn công rất xa, có thể so với Dịch chuyển nhanh của Phù Thủy.

Các bạn luôn luôn phải nhớ rằng khi lên 1 level, bạn sẽ có 3 điểm kỹ năng.

Từ cấp 10 đến cuối cấp 29, đầu cấp 30, bạn phải tăng thật chính xác để trở thành nền móng ở Jop 2.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 10 + 1 Mũi tên xé gió
( Tăng để mở khóa kỹ năng Song tiễn
và lấy một kỹ năng để tấn công )
Mũi tên xé gió - 1
Level 11 + 3 Tố chất cung thủ
( Để chúng ta mở khóa Con mắt cung thủ)
Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Level 12 + 2 Song tiễn
+ 1 Đòn trí mạng
Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - 2
Đòn trí mạng - 1
Level 13 - 14 + 6 Con mắt cung thủ Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - 2
Đòn trí mạng - 1
Con mắt cung thủ - 6
Level 15 + 2 Con mắt cung thủ
+1 Đòn trí mạng
Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - 2
Đòn trí mạng - 2
Con mắt cung thủ - MAX
Level 16 + 3 Đòn trí mạng Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - 2
Đòn trí mạng - 5
Con mắt cung thủ - MAX
Level 17 - 22 + 18 Song tiễn Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - MAX
Đòn trí mạng - 5
Con mắt cung thủ - MAX
Level 23 - 27 + 15 Đòn trí mạng Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - MAX
Đòn trí mạng - MAX
Con mắt cung thủ - MAX
Level 28 - 30 + 9 Tập trung ý chí Mũi tên xé gió - 1
Tố chất cung thủ - 3
Song tiễn - MAX
Đòn trí mạng - MAX
Con mắt cung thủ - MAX
Tập trung ý chí - 9

Sang level 30, bạn sẽ có một bộ kĩ năng hoàn hảo cho Job 1:

 • Mũi tên xé gió - 1
 • Tố chất cung thủ - 3
 • Tập trung ý chí - 9
 • Đòn trí mạng - MAX
 • Con mắt cung thủ - MAX
 • Song tiễn - MAX

        

Job 2sửa

Khác với Chiến Binh phải chọn một trong hai vũ khí ở một trang ba nhánh nghề, Cung Thủ là một trong những nghề rộng rãi hơn ở Jop 2. Nó cho phép bạn sử dụng Cung ở class Thợ Săn và Nỏ ở class Nỏ Thủ.

Thợ sănsửa

Đa số 70% người chơi sử dụng Job này vì chúng không cho đối thủ trở tay vì tốc độ tấn công rất nhanh. Điểm đặc biệt ở cách tăng này là hạ thấp sử dụng kĩ năng Tuyệt chiêu: Cung, cho nên kĩ năng tấn công không tên nỏ của bạn có tỉ lệ rất thấp. Nhưng bạn sẽ được lợi hơn về nhưng kĩ năng khác.

Tấn công sausửa

Cách tăng này phù hợp cho những ai còn dính líu tới skill của Job 1 =))

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Mũi tên bom Mũi tên bom - 1
Level 31 - 36 + 18 Tinh thông cung (để mở Cung nâng cao Mũi tên bom - 1
Tinh thông cung - 18
Level 37 + 2 Tinh thông cung (để mở Hoàn thiện cung ở Jop 4)
+ 1 Cung nâng cao
Mũi tên bom - 1
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 1
Level 38 - 43 + 18 Mũi tên bom Mũi tên bom - 19
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 1
Level 44 + 1 Mũi tên bom
+ 2 Đánh bật
Mũi tên bom - 20
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 1
Đánh bật - 2
Level 45 + 3 Đánh bật Mũi tên bom - 20
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 1
Đánh bật - 5
Level 46 + 3 Cung nâng cao Mũi tên bom - 20
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 4
Đánh bật - 5
Level 47 + 1 Cung nâng cao (để mở khóa Mũi tên tinh thần: Cung
+ 2 Mũi tên tinh thần: Cung
Mũi tên bom - 20
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 5
Đánh bật - 5
Mũi tên tinh thần - Cung - 2
Level 48 - 50 + 9 Mũi tên bom Mũi tên bom - 29
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 5
Đánh bật - 5
Mũi tên tinh thần - Cung - 2
Level 51 + 1 Mũi tên bom
+ 2 Mũi tên tinh thần: Cung
Mũi tên bom - MAX
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 5
Đánh bật - 5
Mũi tên tinh thần - Cung - 4
Level 52 - 56 + 15 Đánh bật Mũi tên bom - MAX
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - 5
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - 4
Level 57 - 61 + 15 Cung nâng cao Mũi tên bom - MAX
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - 4
Level 62 - 66 + 15 Mũi tên tinh thần: Cung Mũi tên bom - MAX
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - 19
Level 67 + 1 Mũi tên tinh thần: Cung
+ 2 Tuyệt chiêu: Cung
Mũi tên bom - MAX
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung- MAX
Tuyệt chiêu - Cung - 2
Level 68 - 70 + 9 Tuyệt chiêu: Cung Mũi tên bom - MAX
Tinh thông cung - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - MAX
Tuyệt chiêu - Cung - 11
Tấn công trướcsửa

Cách tăng này dễ "chơi" hơn cách trên

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông cung Tinh thông cung - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên bom Tinh thông cung - 1
Mũi tên bom - MAX
Level 41 + 3 Tinh thông cung Tinh thông cung - 4
Mũi tên bom - MAX
Level 42 + 1 Tinh thông cung (để mở khóa Cung nâng cao)
+ 2 Cung nâng cao
Tinh thông cung - 5
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - 2
Level 43 - 48 + 18 Cung nâng cao (để mở khóa Mũi tên tinh thần: Cung) Tinh thông cung - 5
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Level 49 - 53 + 15 Tinh thông cung (để mở khóa Hoàn thiện cung ở Jop 4) Tinh thông cung - MAX
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Level 54 - 59 + 18 Đánh bật Tinh thông cung - MAX
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - 18
Level 60 + 2 Đánh bật
+ 1 Mũi tên tinh thần: Cung
Tinh thông cung - MAX
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - 1
Level 61 - 66 + 18 Mũi tên tinh thần: Cung Tinh thông cung - MAX
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - 19
Level 67 + 1 Mũi tên tinh thần: Cung
+ 2 Tuyệt chiêu: Cung
Tinh thông cung - MAX
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - MAX
Tuyệt chiêu - Cung - 2
Level 68 - 70 + 9 Tuyệt chiêu: Cung Tinh thông cung - MAX
Mũi tên bom - MAX
Cung nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Cung - MAX
Tuyệt chiêu - Cung - 11

Dù là tăng theo hướng nào, bạn cũng nó một bộ kĩ năng như sau khi đạt cấp 70:

 • Mũi tên bom - MAX
 • Mũi tên tinh thần - Cung - MAX
 • Tuyệt chiêu - Cung - 11
 • Đánh bật - MAX
 • Tinh thông cung - MAX
 • Cung nâng cao - MAX

        

Nỏ thủsửa

Nỏ là một phương tiện vũ khí đa dạng về tấn công và khuyết điểm là tốc độ tấn công chậm so với cung. Bởi vì thế, chúng ta sẽ tăng Nỏ nâng caoĐánh bật MAX trước.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông nỏ Tinh thông nỏ - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên thép Tinh thông nỏ - 1
Mũi tên thép - MAX
Level 41 + 3 Tinh thông nỏ Tinh thông nỏ - 4
Mũi tên thép - MAX
Level 42 + 1 Tinh thông nỏ (bây giờ cũng ta có thể mở khóa Nỏ nâng cao)
+ 2 Nỏ nâng cao
Tinh thông nỏ - 5
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - 2
Level 43 - 48 + 18 Nỏ nâng cao (để mở khóa Mũi tên tinh thần: Nỏ) Tinh thông nỏ - 5
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Level 49 - 54 + 18 Đánh bật Tinh thông nỏ - 5
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Đánh bật - 18
Level 55 - 59 + 15 Tinh thông nỏ (mở được khóa Thần nỏ ở Jop 4) Tinh thông nỏ - MAX
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Đánh bật - 18
Level 60 + 2 Đánh bật
+ 1 Mũi tên tinh thần: Nỏ
Tinh thông nỏ - MAX
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Nỏ - 1
Level 61 - 66 + 18 Mũi tên tinh thần: Nỏ Tinh thông nỏ - MAX
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Nỏ - 19
Level 67 + 1 Mũi tên tinh thần: Nỏ
+ 2 Tuyệt chiêu: Nỏ
Tinh thông nỏ - MAX
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Nỏ - MAX
Tuyệt chiêu - Nỏ - 2
Level 68 - 70 + 9 Tuyệt chiêu: Nỏ Tinh thông nỏ - MAX
Mũi tên thép - MAX
Nỏ nâng cao - MAX
Đánh bật - MAX
Mũi tên tinh thần - Nỏ - MAX
Tuyệt chiêu - Nỏ - 11

Đây là bộ kĩ năng Job 2 của bạn khi bạn đã chuẩn bị tiếp lên Job 3

 • Mũi tên thép - MAX
 • Mũi tên tinh thần - Nỏ - MAX
 • Tuyệt chiêu - Nỏ - 11
 • Đánh bật - MAX
 • Tinh thông nỏ - MAX
 • Nỏ nâng cao - MAX

Job 3sửa

Đây là giai đoạn kiểu như bắt trật là bị loại. Ở Job 3, mọi Cung thủ đều hoàn thiện về kĩ năng bắn. Hỗ trợ nó, các kĩ năng Job 3 sẽ giúp ích như thế nào?

Xạ Thủsửa

Xạ Thủ là nghề Cung thủ -> sử dụng Cung làm vũ khí chính. Lên Jop 3, các Xạ Thủ sẽ được làm quen với ma pháp - giống như Hiệp Sĩ.

Attack - MAXsửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Bù nhìn Bù nhìn - 1
Level 71 - 80 + 30 Cú bắn lửa Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Level 81 + 3 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 3
Level 82 + 3 Cú bắn sát thủ (để mở khóa Mưa tênDiều hâu bạc)
Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Level 83 - 92 + 30 Mưa tên Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Level 93 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 4
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Level 94 - 103 + 30 Diều hâu bạc (để mở khóa Phượng hoàng lửa ở Jop 4) Bù nhìn - 4
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Level 104 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 7
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Level 105 - 114 + 30 Oanh tạc Bù nhìn - 7
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Oanh tạc - MAX
Level 115 - 118 + 12 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 7
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 18
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Oanh tạc - MAX
Level 119 + 2 Cú bắn sát thủ
+ 1 Bù nhìn
Bù nhìn - 8
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Oanh tạc - MAX
Level 120 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 11
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Oanh tạc - MAX

Giai đoạn bước vào Rừng Thần Thoại, bạn có 5 kĩ năng MAX và 2 kĩ năng chưa hoàn chỉnh:

 • Bù nhìn - 11
 • Cú bắn lửa - MAX
 • Cú bắn sát thủ - MAX
 • Mưa tên - MAX
 • Diều hâu bạc - MAX
 • Oanh tạc - MAX
Puppet - MAXsửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Bù nhìn Bù nhìn - 1
Level 71 - 80 + 30 Cú bắn lửa Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Level 81 + 3 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 3
Level 82 + 3 Cú bắn sát thủ (để mở khóa Mưa tênDiều hâu bạc)
Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Level 83 - 92 + 30 Mưa tên Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Level 93 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 4
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Level 94 - 98 + 15 Diều hâu bạc (để mở khóa Phượng hoàng lửa ở Jop 4) Bù nhìn - 4
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Level 99 - 100 + 6 Bù nhìn Bù nhìn - 10
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Level 101 - 110 + 30 Oanh tạc Bù nhìn - 10
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Oanh tạc - MAX
Level 111 - 113 + 9 Bù nhìn Bù nhìn - 19
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Oanh tạc - MAX
Level 114 + 1 Bù nhìn
+ 2 Cú bắn sát thủ
Bù nhìn - MAX
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 8
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Oanh tạc - MAX
Level 115 - 118 + 12 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - MAX
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Oanh tạc - MAX
Level 119 - 120 + 6 vào 1 trong 2 kĩ năng tự chọn Bù nhìn - MAX
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - 15
Oanh tạc - MAX

Khác với cách tăng trên, ở cách tăng này, Bù nhìn sẽ MAX và không dư điểm SP nào (thực ra dư tới 6 điểm SP nhưng theo mình thì cộng vào Diều hâu bạc sẽ tốt hơn)

 • Bù nhìn - MAX
 • Cú bắn lửa - MAX
 • Cú bắn sát thủ - MAX
 • Mưa tên - MAX
 • Diều hâu bạc - 21
 • Oanh tạc - MAX

Thiện Xạsửa

Khác với những đòn tấn công Lửa của Xạ Thủ, Thiện Xạ sử dụng thông thạo những kĩ năng của Nỏ và kĩ năng Băng giá cực kì đặc biệt.

Attack - MAXsửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Bù nhìn Bù nhìn - 1
Level 71 - 80 + 30 Cú bắn băng giá Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Level 81 + 3 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 3
Level 82 + 3 Cú bắn sát thủ (để mở khóa Tên phun tràoDiều hâu vàng)
Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Level 83 - 92 + 30 Tên phun trào Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Level 93 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 4
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Level 94 - 103 + 30 Diều hâu vàng (để mở khóa Phượng hoàng băng ở Jop 4) Bù nhìn - 4
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - MAX
Level 104 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 7
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - MAX
Level 105 - 114 + 30 Oanh tạc Bù nhìn - 7
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - MAX
Oanh tạc - MAX
Level 115 - 118 + 12 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 7
Cú bắn lửa - MAX
Cú bắn sát thủ - 18
Mưa tên - MAX
Diều hâu bạc - MAX
Oanh tạc - MAX
Level 119 + 2 Cú bắn sát thủ
+ 1 Bù nhìn
Bù nhìn - 8
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - MAX
Oanh tạc - MAX
Level 120 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 11
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - MAX
Oanh tạc - MAX

Đừng tăng này khá giống đường trên, bạn cũng có có 5 kĩ năng MAX và 2 kĩ năng chưa "trưởng thành":

 • Bù nhìn - 11
 • Cú bắn băng giá - MAX
 • Cú bắn sát thủ - MAX
 • Tên phun trào - MAX
 • Diều hâu vàng - MAX
 • Oanh tạc - MAX
Puppet - MAXsửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Bù nhìn Bù nhìn - 1
Level 71 - 80 + 30 Cú bắn băng giá Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Level 81 + 3 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 3
Level 82 + 3 Cú bắn sát thủ (để mở khóa Tên phun tràoDiều hâu vàng)
Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Level 83 - 92 + 30 Tên phun trào Bù nhìn - 1
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Level 93 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 4
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Level 94 - 98 + 15 Diều hâu vàng (để mở khóa Phượng hoàng băng ở Jop 4) Bù nhìn - 4
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - 15
Level 99 - 108 + 30 Oanh tạc Bù nhìn - 4
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 109 - 113 + 15 Bù nhìn Bù nhìn - 19
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 6
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 114 + 1 Bù nhìn
+ 2 Cú bắn sát thủ
Bù nhìn - MAX
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 8
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 115 - 118 + 12 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - MAX
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 119 - 120 + 6 Diều hâu vàng Bù nhìn - MAX
Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - MAX
Tên phun trào - MAX
Diều hâu vàng - 21
Oanh tạc - MAX

Tuy tên giống Puppet - MAX của Xạ Thủ, nhưng bạn có 5 kĩ năng MAX và không dư điểm SP nào!

 • Bù nhìn - MAX
 • Cú bắn băng giá - MAX
 • Cú bắn sát thủ - MAX
 • Tên phun trào - MAX
 • Diều hâu vàng - 21
 • Oanh tạc - MAX

Tăng tốcsửa

Đây chỉ là cách tăng tham khảo, không được ứng dụng nhiều (đại gia dùng thì hay hơn người nghèo). Lối tăng này chỉ MAX một vài kĩ năng tấn công nhiều lần, kĩ năng Đi nhanh được cộng gần MAX để tốc độ vượt qua cả gió. Nếu thích bạn cũng có thể MAX Đi nhanh (nếu kết hợp với các trang bị tăng tốc độ thì vô đối). Có 4 chú thích như sau:

- Thứ nhất : Cú bắn * nghĩa là Skill Cú bắn lửa hoặc Cú bắn băng giá
- Thứ hai : Diều hâu * nghĩa là Skill Diều hâu bạc hoặc Diều hâu vàng
- Thứ ba : 6 nghĩa là Skill Mưa tên hoặc Tên phun trào
- Thứ tư : Phượng hoàng * nghĩa là Skill Phượng hoàng lửa hoặc Phượng hoàng băng ở Jop 4

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Bù nhìn Bù nhìn - 1
Level 71 - 80 + 30 Cú bắn * Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Level 81 + 3 Cú bắn sát thủ Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 3
Level 82 + 2 Cú bắn sát thủ (để mở khóa 6Diều hâu *)
+1 Đi nhanh
Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 1
Level 83 - 92 + 30 6 Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 1
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Level 93 - 97 + 15 Diều hâu * (để mở khóa skill Phượng hoàng * ở Jop 4) Bù nhìn - 1
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 1
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Diều hâu bạc/Diều hâu vàng - 15
Level 98 + 3 Bù nhìn Bù nhìn - 4
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 1
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Diều hâu bạc/Diều hâu vàng - 15
Level 99 - 108 + 30 Oanh tạc Bù nhìn - 4
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 1
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Diều hâu bạc/Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 109 - 112 + 12 Bù nhìn Bù nhìn - 16
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 1
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Diều hâu bạc/Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 113 - 117 + 15 Đi nhanh Bù nhìn - 16
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 16
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Diều hâu bạc/Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX
Level 118 - 120 + 9 vào các kĩ năng còn lại Bù nhìn - 16
Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
Cú bắn sát thủ - 5
Đi nhanh - 16
Mưa tên/Tên phun trào - MAX
Diều hâu bạc/Diều hâu vàng - 15
Oanh tạc - MAX


Khi bạn chọn cách tăng này thì có 3 kĩ năng MAX và 9 điểm SP thừa.

 • Bù nhìn - 16
 • Cú bắn sát thủ - 5
 • Diều hâu bạc / Diều hâu vàng - 15
 • Đi nhanh - 16
 • Cú bắn lửa / Cú bắn băng giá - MAX
 • Mưa tên / Tên phun trào - MAX
 • Oanh tạc - MAX

Job 4sửa

Jop 4 hay Finale Jop, là Jop cuối cùng của các nghề Explorer. Điểm khác biệt của Jop này so với các Jop 1, 2, 3 là ở cấp 120 bạn cũng nhận được 3 điểm SP khi chuyển nghề.

Bây giờ, hãy tiến lên Jop 4 với các kĩ năng mới nào!

Các kĩ năng cần học và không họcsửa

- Chiến binh anh dũng - Chiến binh anh dũng - Có sẵn
- Hồi tỉnh - Hồi tỉnh - Làm nhiệm vụ để có được
- Cặp mắt sắc bén - Cặp mắt sắc bén - Có sẵn
- Hoàn thiện cung - Hoàn thiện cung (chỉ có ở Thần Tiễn) - Có sẵn - Yêu cầu: Tinh thông cung ở Jop 2 đạt cấp 20
- Hơi thở rồng - Hơi thở rồng - Tham gia PQ ở Làng Tuyết để có
- Phượng hoàng lửa - Phượng hoàng lửa (chỉ có ở Thần Tiễn) - đến làm Q ở người trong nhà có trứng lửa- Yêu cầu: Diều hâu bạc ở Jop 3 đạt cấp 15
- Triệt hạ di chuyển - Triệt hạ di chuyển (chỉ có ở Thần Tiễn) - Có sẵn
- Bão tiễn - Bão tiễn (chỉ có ở Thần Tiễn) - đến làm Q ở người chuyển nghề Jop 4 và Jop 1
- Tập trung - Tập trung (chỉ có ở Thần Tiễn) - thu thập vật theo yêu cầu rồi làm nhiệm vụ tại người chuyển nghề Jop 3
- Thần nỏ - Hoàn thiện nỏ (chỉ có ở Thần Nỏ) - Có sẵn - Yêu cầu: Tinh thông nỏ ở Jop 2 đạt cấp 20
- Phượng hoàng băng - Phượng hoàng băng (chỉ có ở Thần Nỏ) - Đi vào khu vực ẩn ở Mũi Nguy Hiểm trên đường đến Thây Ma), đến làm Q ở người trong nhà có trứng băng - Yêu cbầu: Diều hâu vàng ở Jop 3 đạt cấp 15
- Triệt hạ tầm nhìn - Triệt hạ tầm nhìn (chỉ có ở Thần Nỏ) - có sẵn
- Xuyên thủng - Xuyên thủng (chỉ có ở Thần Nỏ) - đến làm Q ở người chuyển nghề Jop 4 và Jop 1
- Bắn tỉa - Bắn tỉa (chỉ có ở Thần Nỏ) - - thu thập vật theo yêu cầu rồi làm nhiệm vụ tại người chuyển nghề Jop 3

Cách tăngsửa

Đến đây thì mình ko chỉ cho bạn cách tăng cụ thể nữa. Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái bảng ... Hãy dựa vào cái bảng đó mà tăng cho hợp lí nhé!

Kỹ năng của Thần Tiễn Kỹ năng của Thần Nỏ
Bão tiễn Kỹ năng quan trọng nhất Xuyên thủng
Triệt hạ di chuyển Phượng hoàng lửa Chiến binh anh dũng Cặp mắt sắc bén Kỹ năng cần thiết (Kỹ năng chính) Bắn tỉa Phượng hoàng băng Chiến binh anh dũng Cặp mắt sắc bén
Tập trung Hoàn thiện cung Hơi thở rồng Kỹ năng không thực sự cần thiết (Kỹ năng phụ) Hơi thở rồng Hoàn thiện nỏ Triệt hạ tầm nhìn
Hồi tỉnh Kỹ năng không cần thiết Hồi tỉnh
Hướng tăng và Ưu tiên tăngsửa

- Kỹ năng quan trọng nhất chắc chắn phải MAX đầu tiên
- Kỹ năng chính: Là bộ kĩ năng MAX skill nào trước cũng được
- Kỹ năng phụ: MAX lần lượt từ trái sang phải
=> Ở kĩ năng chínhphụ, bạn có thể lẫn lộn một chút, không sao!
- Kỹ năng không cần thiết: Tự xử =))

Chúc các bạn thành công và may mắn ...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên