FANDOM


Sử dụng Phi Tiêu/Normalsửasửa

 • Sức mạnh: Không tăng
 • Khéo léo: Bạn +2 vào đây sao cho điểm này = 2Level, hết cấp 70 thì hạ xuống 1 (tức là bằng Level + 50), hết cấp 120 thì không tăng nữa (lúc đó bạn có 170 Khéo léo)
 • Thông minh: Không tăng
 • May mắn: Khi đủ Khéo léo thì cộng hết vào đây

Sử dụng Dao Găm/Normalsửasửa

 • Sức mạnh: Bạn +1 vào đây sao cho điểm này = Level, hết cấp 70 thì không tăng nữa
 • Khéo léo: Bạn +1 vào đây sao cho điểm này = Level, hết cấp 30 thì tăng lên +2, đến cấp 71 lại hạ xuống 1, đến cấp 121 thì không tăng nữa.
 • Thông minh: Không tăng
 • May mắn: Bạn +Số điểm còn lại vào đây

Kết quả/Normalsửasửa

2 hướng tăng này thích hợp cho bạn mới biết chơi và sài hoặc dao găm. Bạn có thể sử dụng được giáp và vũ khí của Đạo Chích mua tại Thành Phố Hỗn Loạn.

Low - Dexsửasửa

Một cách tăng cho những bạn đã biết cách chơi và biết cân nhắc trước khi tăng, cho nên các bạn mới chơi mà đã biết chơi thì đừng tăng theo đường này nhé!

 • Sức mạnh: Không tăng
 • Khéo léo: Bạn làm sao cho Khéo Léo = 2Level, thích dừng thì dừng hẳn luôn, thấy không ổn thì bạn cứ duy trì đến khi nào thấy ổn rồi thì dừng.
 • Trí tuệ: Không tăng
 • May mắn: Số điểm còn lại cộng vào đây.

Dexlesssửasửa

Nói đơn giản là cộng hết vào May mắn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên