FANDOM


CƯỚP BIỂN


A. Giới thiệu 1. Ưu điểm:- Tấn công rất nhanh (và có thể tấn công hàng loạt). - Damage cao, rất tốt khi đi solo - Khi qua nghề 2, 3 và 4 thì sẽ rất mạnh mẽ (very powerful) 2. Nhược điểm:- Những lv đầu tấn công rất yếu. (=> mau nản nếu hok có nền đam mê) - Damage lúc cao lúc thấp => Damage “lung tung”, không đồng đều (ở những lv đầu) - Tốn nhìu,…,phải nói là rất nhiều tiền thì mới có thể chơi được dòng này, đặc biệt là lượng MP rất thấp. - Và vì dòng này khá mới vs khá mạnh (về sau) => Đồ đạc cũng sẽ rất mắc (Dự đoán của mình thoai) 3. Cách Build cơ bản của 1 cướp biển:- Cướp biển cần DEX để mặc đồ và cầm vũ khí và cần STR để tăng khả năng tấn công. - INT và LUCK thì hoàn toàn không cần thiết và nên để Min, hok cần tăng vô => Vì sau này khi bạn lên nghề 2 trở lên, damage của bạn sẽ phụ thuộc vào STR (gần giống War nhỉ)


B. Cách tăng tiềm năng - Cứ mỗi khi lên 1 lv, bạn nhận được 5 điểm tiềm năng – những tiềm năng này giúp cải thiện các thuộc tính và damage cho bạn. Tùy từng nghề mà bạn nâng 1 cách khác nhau. Và giờ đây, nghề cướp biển này cũng có “CÔNG THỨC” để nâng điềm tiềm năng. - Sau mỗi lv, bạn phải có số tiềm năng cho con Hải tặc như sau: + Level 2: 8 STR, 14 DEX + Level 3: 8 STR, 19 DEX + Level 4: 8 STR, 20 DEX + Level 5: 13 STR, 20 DEX + Level 6: 18 STR, 20 DEX + Level 7: 23 STR, 20 DEX + Level 8: 28 STR, 20 DEX + Level 9: 33 STR, 20 DEX + Level 10: 38 STR, 20 DEX + Level 11: 43 STR, 20 DEX + Level 12: 48 STR, 20 DEX + Level 13: 53 STR, 20 DEX … + Level 20: 88 STR, 20 DEX - Từ Level 21 trờ đi,bạn tăng điểm theo công thức sau: Mỗi khi UP LV + 4 STR + 1 DEX


C. Skills 1. Nhận nghề- Để từ Lính mới lên Hải tặc, bạn phải có đủ tối thiểu lv10 + 20 DEX - Và, nhận nghề 1 này ở Cảng Cá. 2. Giới thiệu skill- Và bây giờ, khi nhận nghề ở lv10 tại vảng cá xong, bạn đã trở thành 1 hải tặc roài đó … - Để coi, à, Job 1 của Pirate chỉ có 5 skills thoai, pao gồm 1 skill hỗ trợ và 4 skills tấn công.

Skill Hỗ Trợ

Bullet Time: (Hjc, Bullet là viên đạn, Time là thời gian, chẳng lẽ dịch là “viên đạn thời gian”, thoai, để yên đó cho các bạn có ý kiến, mình thì “gà” Anh lắm)

Level 1: Accuracy +1, Avoidability +1 Level 2: Accuracy +2, Avoidability +2 Level 3: Accuracy +3, Avoidability +3 Level 4: Accuracy +4, Avoidability +4 Level 5: Accuracy +5, Avoidability +5 Level 6: Accuracy +6, Avoidability +6 Level 7: Accuracy +7, Avoidability +7 Level 8: Accuracy +8, Avoidability +8 Level 9: Accuracy +9, Avoidability +9 Level 10: Accuracy +10, avoidability +10 Level 11: Accuracy +11, Avoidability +11 Level 12: Accuracy +12, Avoidability +12 Level 13: Accuracy +13, Avoidability +13 Level 14: Accuracy +14, Avoidability +14 Level 15: Accuracy +15, Avoidability +15 Level 16: Accuracy +16, Avoidability +16 Level 17: Accuracy +17, Avoidability +17 Level 18: Accuracy +18, Avoidability +18 Level 19: Accuracy +19, Avoidability +19 Level 20: Accuracy +20, Avoidability +20 - Đây là một trong những kĩ năng cực kì cần thiết và bắt buộc bạn phải Max (nếu bạn chắc rằng bạn là 1 hải tặc, nếu hok nâng Max thì khuyên đừng chơi hoặc trajn lại nha). Kĩ năng này là “chìa khóa” để dẫn đến sự chính xác cao và tạo nên 1 lượng damage ổn định cho Pirate. Ngoài ra, né tránh cũng cần thiết để giảm đi 1 lượng HP “nho nhỏ” khi bị quái “hỏi thăm”. Vì bạn nâng DEX chỉ để mặc đồ => thiếu Acc trầm trọng => Damage hok ổn định => Bắt buộc nâng chiêu này => Rất cần thiết.

Skill Tấn Công

Flash First

Level 1:: -6 MP, Damage 156% Level 2:: -6 MP, Damage 162% Level 3:: -6 MP, Damage 168% Level 4:: -6 MP, Damage 174% Level 5:: -7 MP, Damage 180% Level 6:: -7 MP, Damage 186% Level 7:: -7 MP, Damage 192% Level 8:: -8 MP, Damage 198% Level 9:: -8 MP, Damage 204% Level 10:: -9 MP, Damage 210% Level 11:: -9 MP, Damage 216% Level 12:: -10 MP, Damage 222% Level 13:: -10 MP, Damage 228% Level 14:: -11 MP, Damage 234% Level 15:: -11 MP, Damage 240% Level 16:: -12 MP, Damage 246% Level 17:: -12 MP, Damage 252% Level 18:: -13 MP, Damage 258% Level 19:: -13 MP, Damage 264% Level 20:: -14 MP, Damage 270% 2. Giới thiệu skill- Và bây giờ, khi nhận nghề ở lv10 tại vảng cá xong, bạn đã trở thành 1 hải tặc roài đó … - Để coi, à, Job 1 của Pirate chỉ có 5 skills thoai, pao gồm 1 skill hỗ trợ và 4 skills tấn công.

Skill Hỗ Trợ

Bullet Time: (Hjc, Bullet là viên đạn, Time là thời gian, chẳng lẽ dịch là “viên đạn thời gian”, thoai, để yên đó cho các bạn có ý kiến, mình thì “gà” Anh lắm)

Level 1: Accuracy +1, Avoidability +1 Level 2: Accuracy +2, Avoidability +2 Level 3: Accuracy +3, Avoidability +3 Level 4: Accuracy +4, Avoidability +4 Level 5: Accuracy +5, Avoidability +5 Level 6: Accuracy +6, Avoidability +6 Level 7: Accuracy +7, Avoidability +7 Level 8: Accuracy +8, Avoidability +8 Level 9: Accuracy +9, Avoidability +9 Level 10: Accuracy +10, avoidability +10 Level 11: Accuracy +11, Avoidability +11 Level 12: Accuracy +12, Avoidability +12 Level 13: Accuracy +13, Avoidability +13 Level 14: Accuracy +14, Avoidability +14 Level 15: Accuracy +15, Avoidability +15 Level 16: Accuracy +16, Avoidability +16 Level 17: Accuracy +17, Avoidability +17 Level 18: Accuracy +18, Avoidability +18 Level 19: Accuracy +19, Avoidability +19 Level 20: Accuracy +20, Avoidability +20 - Đây là một trong những kĩ năng cực kì cần thiết và bắt buộc bạn phải Max (nếu bạn chắc rằng bạn là 1 hải tặc, nếu hok nâng Max thì khuyên đừng chơi hoặc trajn lại nha). Kĩ năng này là “chìa khóa” để dẫn đến sự chính xác cao và tạo nên 1 lượng damage ổn định cho Pirate. Ngoài ra, né tránh cũng cần thiết để giảm đi 1 lượng HP “nho nhỏ” khi bị quái “hỏi thăm”. Vì bạn nâng DEX chỉ để mặc đồ => thiếu Acc trầm trọng => Damage hok ổn định => Bắt buộc nâng chiêu này => Rất cần thiết.

Skill Tấn Công

Flash First

Level 1:: -6 MP, Damage 156% Level 2:: -6 MP, Damage 162% Level 3:: -6 MP, Damage 168% Level 4:: -6 MP, Damage 174% Level 5:: -7 MP, Damage 180% Level 6:: -7 MP, Damage 186% Level 7:: -7 MP, Damage 192% Level 8:: -8 MP, Damage 198% Level 9:: -8 MP, Damage 204% Level 10:: -9 MP, Damage 210% Level 11:: -9 MP, Damage 216% Level 12:: -10 MP, Damage 222% Level 13:: -10 MP, Damage 228% Level 14:: -11 MP, Damage 234% Level 15:: -11 MP, Damage 240% Level 16:: -12 MP, Damage 246% Level 17:: -12 MP, Damage 252% Level 18:: -13 MP, Damage 258% Level 19:: -13 MP, Damage 264% Level 20:: -14 MP, Damage 270% - Theo mình thì skill này hok cần thiết lắm, nhưng nếu các bạn hok muốn Max Skill Dash thì các bạn Max cho skill này. Bạn chỉ tốn một lượng rất ít MP để đưa damage của mình tăng vọt lên 270% (gần gấp 3 lần, nếu bạn Max).

Somersault Kick

Level 1:: -8 MP, Damage 114%, Attack up to 3 enemies Level 2:: -8 MP, Damage 118%, Attack up to 3 enemies Level 3:: -8 MP, Damage 122%, Attack up to 3 enemies Level 4:: -8 MP, Damage 126%, Attack up to 3 enemies Level 5:: -9 MP, Damage 130%, Attack up to 3 enemies Level 6:: -9 MP, Damage 134%, Attack up to 4 enemies Level 7:: -9 MP, Damage 138%, Attack up to 4 enemies Level 8:: -10 MP, Damage 142%, Attack up to 4 enemies Level 9:: -10 MP, Damage 146%, Attack up to 4 enemies Level 10:: -11 MP, Damage 150%, Attack up to 4 enemies Level 11:: -11 MP, Damage 154%, Attack up to 5 enemies Level 12:: -12 MP, Damage 158%, Attack up to 5 enemies Level 13:: -12 MP, Damage 162%, Attack up to 5 enemies Level 14:: -13 MP, Damage 166%, Attack up to 5 enemies Level 15:: -13 MP, Damage 170%, Attack up to 5 enemies Level 16:: -14 MP, Damage 174%, Attack up to 6 enemies Level 17:: -14 MP, Damage 178%, Attack up to 6 enemies Level 18:: -15 MP, Damage 182%, Attack up to 6 enemies Level 19:: -15 MP, Damage 186%, Attack up to 6 enemies Level 20:: -16 MP, Damage 190%, Attack up to 6 enemies - Đây là một kĩ năng tấn công trực tiếp = đánh lan hữu ick nhất của hải tặc. Theo kinh nghiệm bên Global thì Skill này thật sự là rất cần thiết (vì đánh lan mà), Job 1 mà đã có đánh lan như vầy roài (Giống War), Bạn phải Max Skill này thì Trajn LV mới nhanh được. (My idea). Khi càng nhiều Quái “hỏi thăm”, bạn đánh khoảng 3 kon thì damage cũng chỉ dao động khoảng 190% x 3 = 570%. Một con số wos khủng khiếp đối với Job 1, Đặc biệt skill này ko đòi hỏi HP giống như chiu đánh lan của war job 1.

Double Shot

Level 1:: -4 MP, Damage 61% Level 2:: -4 MP, Damage 62% Level 3:: -4 MP, Damage 63% Level 4:: -4 MP, Damage 64% Level 5:: -5 MP, Damage 65% Level 6:: -5 MP, Damage 66% Level 7:: -5 MP, Damage 67% Level 8:: -5 MP, Damage 68% Level 9:: -5 MP, Damage 69% Level 10:: -5 MP, Damage 70% Level 11:: -6 MP, Damage 71% Level 12:: -6 MP, Damage 72% Level 13:: -6 MP, Damage 73% Level 14:: -6 MP, Damage 74% Level 15:: -6 MP, Damage 75% Level 16:: -7 MP, Damage 76% Level 17:: -7 MP, Damage 77% Level 18:: -7 MP, Damage 78% Level 19:: -7 MP, Damage 79% Level 20:: -7 MP, Damage 80% - Skill này thực sự ko cần thiết và mình cũng chẳng phải giải thích gì thêm thì nhìn damage của nó các bạn cũng hiểu

Dash 

Level 1:: -14 MP, speed +12, jump +1 for 4 seconds Level 2:: -13 MP, speed +14, jump +2 for 4 seconds Level 3:: -12 MP, speed +16, jump +3 for 8 seconds Level 4:: -11 MP, speed +18, jump +4 for 8 seconds Level 5:: -10 MP, speed +20, jump +5 for 12 seconds Level 6:: -9 MP, speed +22, jump +6 for 12 seconds Level 7:: -8 MP, speed +24, jump +7 for 16 seconds Level 8:: -7 MP, speed +26, jump +8 for 16 seconds Level 9:: -6 MP, speed +28, jump +9 for 20 seconds Level 10:: -5 MP, speed +30, jump +10 for 20 seconds

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên