FANDOMPhân phối điểm tiềm năngsửa

Là một Phù Thủy, thứ mà bạn cần là quyền năng pháp thuật tột đỉnh. Qua đó Thông Minh sẽ là chỉ số chính của bạn, bên cạnh đó bạn cũng cần có ít điểm May Mắn để tăng lực tay và có thể sử dụng các trang bị cấp cao hơn.

Trước tiên, điều mà các bạn luôn luôn phải nhớ trong đầu, khi tăng 1 level, bạn sẽ có được 5 điểm tiềm năng để tăng vào các chỉ số của mình.

Normalsửa

Hướng tăng này phù hợp cho các bạn mới chơi Maple Story hoặc những ai không có nhiều tiền và trang bị tốt, tuy sức mạnh không được cao như hướng tăng còn lại nhưng hướng tăng này sẽ giúp các bạn thoải mái hơn trong việc chơi, không phải bận tâm nhiều lắm về việc mua trang bị tốt.

 • Sức mạnh : Không tăng
 • Khéo léo : Không tăng
 • Thông minh : Sau khi tăng điểm vào May Mắn hãy cộng số điểm còn lại vào đây
 • May mắn : Luôn tăng sao cho lượng May Mắn = Level + 3, đến level 120 thì dừng

Tại level 120, các bạn sẽ có 123 May Mắn, đủ để cầm gậy / đũa phép level 120 và mặc được các trang bị level 100.

Tại GMS / KMS / SMS, các bạn có thể sẽ phải tăng May mắn lên cao hơn nữa. Cụ thể là tăng lên 165 May Mắn ( Level 162 ) để có thể cầm được chiếc gậy / đũa phép level 163.

Sau khi dừng tăng vào May Mắn, việc còn lại của các bạn chỉ là tăng tất cả 5 điểm tiềm năng vào Thông Minh khi lên các level tiếp theo mà thôi.

Pure - Int / Luklesssửa

Hướng tăng này tập trung hoàn toàn vào việc nâng cao sức mạnh của bạn. Dĩ nhiên là bạn sẽ phải cần có trang bị tốt nếu muốn theo đuổi đường tăng.

Có 2 kiểu phát triển nhân vật tại đường tăng này mà các bạn cần lưu ý :

- Thứ nhất : Mặc các trang bị tăng May Mắn để bù lượng May Mắn bị thiếu, cách này không thể giúp bạn mặc các loại trang bị cấp cao hơn nhưng đối với vũ khí mà bạn đang cầm thì có thể. Chỉ cần bù đủ số may mắn, bạn sẽ cầm được các vũ khí đó.
- Thứ hai : " Phóng lao thì phải theo lao ", bạn sẽ tiếp tục tăng cao sức mạnh của mình hơn nữa bằng việc mặc các loại trang bị tăng Thông Minh. Cái giá phải trả của cách phát triển này là bạn chỉ có thể mặc các loại trang bị không đòi hỏi chỉ số. Vũ khí cũng vậy, bạn chỉ có thể sử dụng gậy / đũa phép Maple mà thôi.

 • Sức mạnh : Không tăng
 • Khéo léo : Không tăng
 • Thông minh : Tăng 5 điểm
 • May mắn : Không tăng

Một số loại trang bị + may mắn / thông minh mà bạn cần quan tâm :

 • Hoa tai hồng ngọc
 • Hoa tai vàng ròng
 • Overall, mũ, áo choàng, găng, giày, khiên, bất cứ cái gì có thể + Int / Luck

Phân phối điểm kỹ năngsửa

Job 1sửa

Điểm mấu chốt ở giai đoạn này là bạn phải hoàn thiện kỹ năng Tăng cao nội lực tối đa càng sớm càng tốt để có thể phát huy ưu điểm nội lực dồi dào vào giai đoạn sau này.

Các bạn luôn luôn phải nhớ rằng khi lên 1 level, bạn sẽ có 3 điểm kỹ năng.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ có 1 điểm kỹ năng sau khi nhận nghề, mỗi lần lên level ( Từ level 9 đến level 30 ) các bạn sẽ có 66 điểm kỹ năng nữa, tổng cộng trong giai đoạn này các bạn sẽ có 67 điểm kỹ năng.

Cơ bảnsửa

Đây là đường tăng sơ đẳng nhất, 99 % người chơi nên tăng theo đường này. Với việc hy sinh 1 điểm kỹ năng tại level 8, bạn chỉ hao hụt một lượng tí tẹo nội lực mà thôi. Bù lại bạn sẽ có kỹ năng để tấn công trong giai đoạn bạn tăng max Tăng cao nội lực tối đa.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 8 + 1 Quả cầu sấm sét
( Tăng để mở khóa kỹ năng Móng vuốt pháp thuật
đồng thời lấy một kỹ năng để tấn công )
Quả cầu sấm sét - 1
Level 9 + 3 Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực - 3
Quả cầu sấm sét - 1
Level 10 + 2 Tăng cao hồi phục nội lực
+ 1 Tăng cao nội lực tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - 1
Quả cầu sấm sét - 1
Level 11 - 13 + 9 Tăng cao nội lực tối đa Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Level 14 - 19 + 18 Móng vuốt pháp thuật Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - 18
Level 20 + 2 Móng vuốt pháp thuật
+ 1 Pháp thuật hộ thể
Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - 1
Level 21 - 26 + 18 Pháp thuật hộ thể Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - 19
Level 27 + 1 Pháp thuật hộ thể
+ 2 Tăng cao hồi phục nội lực
Tăng cao hồi phục nội lực - 7
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - MAX
Level 28 - 30 + 9 Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực - MAX
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - MAX

Hoàn hảosửa

Sở dĩ nói đường tăng này hoàn hảo bởi vì với việc tận dụng ngay 1 điểm kỹ năng có ban đầu phục vụ vào việc tăng max Tăng cao nội lực tối đa, lợi thế dồi dào nội lực của bạn sẽ được phát huy tối đa. Đổi lại, bạn sẽ không có kỹ năng tấn công quái trước khi max kỹ năng này.

Đường tăng này chỉ phù hợp với những người chơi nâng cao mà thôi.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 8 + 1 Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực - 1
Level 9 + 3 Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực - 4
Level 10 + 1 Tăng cao hồi phục nội lực
+ 2 Tăng cao nội lực tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - 2
Level 11 - 12 + 6 Tăng cao nội lực tối đa Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - 8
Level 13 + 2 Tăng cao nội lực tối đa
+ 1 Quả cầu sấm sét
Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Level 14 - 19 + 18 Móng vuốt pháp thuật Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - 18
Level 20 + 2 Móng vuốt pháp thuật
+ 1 Pháp thuật hộ thể
Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - 1
Level 21 - 26 + 18 Pháp thuật hộ thể Tăng cao hồi phục nội lực - 5
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - 19
Level 27 + 1 Pháp thuật hộ thể
+ 2 Tăng cao hồi phục nội lực
Tăng cao hồi phục nội lực - 7
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - MAX
Level 28 - 30 + 9 Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực - MAX
Tăng cao nội lực tối đa - MAX
Quả cầu sấm sét - 1
Móng vuốt pháp thuật - MAX
Pháp thuật hộ thể - MAX

Sau cùng, 2 đường tăng này đều chỉ quy về mọt bộ kỹ năng cuối. Do không có điểm kỹ năng nào thừa trong giai đoạn này nên bạn nên tăng cho đúng, nếu không muốn nhân vật của mình gặp bất lợi lớn trong giai đoạn sau.

 • Tăng cao hồi phục nội lực - MAX
 • Tăng cao nội lực tối đa - MAX
 • Quả cầu sấm sét - 1
 • Móng vuốt pháp thuật - MAX
 • Pháp thuật hộ thể - MAX

Job 2sửa

Do đặc trưng của Phù Thủy là các kỹ năng đều có tinh thông riêng cho nên giai đoạn đầu Job 2 các Phù Thủy không cần phải bận tâm tăng điểm vào các kỹ năng tinh thông như các nghề khác mà có thể tăng ngay vào các kỹ năng tấn công chính cho mình.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ có 1 điểm kỹ năng sau khi chuyển chức nghề, mỗi lần lên level ( Từ level 31 đến level 70 ) các bạn sẽ có 120 điểm kỹ năng nữa, tổng cộng trong giai đoạn này các bạn sẽ có 121 điểm kỹ năng.

Phù thủy Băng / Sấmsửa

Hybrid - Icesửa

Đây là kiểu tăng tập trung vào yếu tố băng với kỹ năng chủ đạo trong giai đoạn này là Tia băng giá, kiểu tăng này phù hợp cho những ai muốn train hiệu quả, tiết kiệm tiền và pot.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Tia băng giá Tia băng giá - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 - 46 + 18 Hút nội lực Tia băng giá - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 18
Level 47 + 2 Hút nội lực
+ 1 Vận khí
Tia băng giá - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 1
Level 48 - 53 + 18 Vận khí Tia băng giá - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 19
Level 54 + 1 Vận khí
+ 2 Sấm sét
Tia băng giá - MAX
Sấm sét - 2
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 55 - 63 + 27 Sấm sét Tia băng giá - MAX
Sấm sét - 29
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 64 + 1 Sấm sét
+ 2 Dịch chuyển nhanh
Tia băng giá - MAX
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 3
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 65 - 69 + 15 Dịch chuyển nhanh Tia băng giá - MAX
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 18
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 70 + 2 Dịch chuyển nhanh
+ 1 vào kỹ năng tự chọn
Tia băng giá - MAX
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Hybrid - Lightningsửa

Ngược lại với Hybrid - Ice, kiểu tăng này tập trung vào yếu tố sấm với kỹ năng chủ đạo là Sấm sét, với ưu thế sát thương được nhiều quái vật, đường tăng này phù hợp với ai muốn train với tốc độ nhanh, tuy nhiên mặt trái của kiểu tăng này là nó tiêu tốn nhiều tiền pot hơn.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Sấm sét Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 - 46 + 18 Hút nội lực Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 18
Level 47 + 2 Hút nội lực
+ 1 Vận khí
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 1
Level 48 - 53 + 18 Vận khí Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 19
Level 54 + 1 Vận khí
+ 2 Tia băng giá
Tia băng giá - 2
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 55 - 63 + 27 Tia băng giá Tia băng giá - 29
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 64 + 1 Tia băng giá
+ 2 Dịch chuyển nhanh
Tia băng giá - MAX
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 3
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 65 - 69 + 15 Dịch chuyển nhanh Tia băng giá - MAX
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - 18
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 70 + 2 Dịch chuyển nhanh
+ 1 vào kỹ năng tự chọn
Tia băng giá - MAX
Sấm sét - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Hybrid - Bothsửa

Với việc tinh thông cả 2 kỹ năng tấn công từ sớm, đường tăng này tuy gặp bất lợi nhỏ về hiệu quả train do thiếu các kỹ năng hỗ trợ trong giai đoạn đầu Job như Hút nội lựcVận khí nhưng đường tăng này lại giúp người chơi có nhiều chọn lựa hơn trong việc train, đặc biệt đường tăng này tỏ ra hữu dụng trong các PQ.

 • Chú thích :
- Kỹ năng chính : Là kỹ năng tấn công mà bạn tăng trước trong giai đoạn level 31 - 40, nếu bạn tăng điểm vào Tia băng giá trước thì Kỹ năng chính sẽ là Tia băng giá và ngược lại.
- Kỹ năng phụ : Là kỹ năng tấn công mà bạn tăng sau trong giai đoạn level 41 - 50, nếu bạn tăng điểm vào Tia băng giá sau thì Kỹ năng phụ sẽ là Tia băng giá và ngược lại.
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Kỹ năng chính Kỹ năng chính - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 - 50 + 30 Kỹ năng phụ Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 51 - 56 + 18 Hút nội lực Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 18
Level 57 + 2 Hút nội lực
+ 1 Vận khí
Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 1
Level 58 - 63 + 18 Vận khí Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 19
Level 64 + 1 Vận khí
+ 2 Dịch chuyển nhanh
Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - 3
Hút nội lực - MAX
Vận khí - 19
Level 65 - 69 + 15 Dịch chuyển nhanh Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - 18
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 70 + 2 Dịch chuyển nhanh
+ 1 vào kỹ năng tự chọn
Kỹ năng chính - MAX
Kỹ năng phụ - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX

Cho dù bạn tăng theo đường nào thì chúng đều quy về một bộ kỹ năng cuối, với 5 skill và 1 điểm thừa :

 • Tia băng giá - MAX
 • Sấm sét - MAX
 • Dịch chuyển nhanh - MAX
 • Hút nội lực - MAX
 • Vận khí - MAX

Phù thủy Lửa / Độcsửa

Với ưu điểm vượt trội của Mũi tên lửa, các phù thủy Lửa / Độc nên chọn nó làm kỹ năng tấn công chính, vấn đề còn lại là nên phát triển kỹ năng Phóng độc hay Làm chậm. Nhưng đối với tôi sử dụng Độc là tốt hơn =))

Riêng với Phù thủy Lửa / Độc, cá nhân tôi khuyên các bạn nên max Vận khí trước Hút nội lực. Vì với đặc điểm chỉ tấn công 1 quái vật của phù thủy Lửa / Độc trong Job 2, tính hiệu quả của Hút nội lực sẽ bị giảm sút đi khá nhiều, thay vào đó chúng ta nên cải thiện lực tấn công của bản thân với Vận khí thì tốt hơn.

Hybridsửa

Đặc điểm của đường tăng này là max kỹ năng Phóng độc thay cho Làm chậm, qua đó biến Phù thủy Lửa / Độc thành hybrid với việc tinh thông cả yếu tố Lửa và Độc trong giai đoạn này.

Chú ý: Nếu bạn sử dụng Phóng độc (với ưu điểm là đỡ tốn thời gian vì đối thủ sẽ âm thầm qua đời) thì hãy tăng Phóng độc thay vì Mũi tên lửa và ngược lại.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên lửa Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 + 3 Hút nội lực
( Tăng để mở khóa kỹ năng Vận khí )
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 3
Level 42 - 47 + 18 Vận khí Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 3
Vận khí - 18
Level 48 + 2 Vận khí
+ 1 Hút nội lực
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 4
Vận khí - MAX
Level 49 - 53 + 15 Hút nội lực Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 19
Vận khí - MAX
Level 54 + 1 Hút nội lực
+2 Dịch chuyển nhanh
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 3
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 55 - 64 + 30 Phóng độc Mũi tên lửa - MAX
Phóng độc - MAX
Dịch chuyển nhanh - 3
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 65 - 69 + 15 Dịch chuyển nhanh Mũi tên lửa - MAX
Phóng độc - MAX
Dịch chuyển nhanh - 18
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Level 70 + 2 Dịch chuyển nhanh
+ 1 vào kỹ năng tự chọn
Mũi tên lửa - MAX
Phóng độc - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX

Đây là bộ kỹ năng của bạn tại level 70, với 5 kỹ năng MAX và 1 điểm kỹ năng thừa :

 • Mũi tên lửa - MAX
 • Phóng độc - MAX
 • Dịch chuyển nhanh - MAX
 • Hút nội lực - MAX
 • Vận khí - MAX
Slow Fizardsửa

Đặc trưng của đường tăng này ngược lại so với Hybrid, đó là tăng điểm vào Làm chậm thay cho Phóng độc. Với Làm chậm, độ an toàn của bạn sẽ được cải thiện do quái vật rất khó áp sát bạn.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên lửa Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 + 3 Hút nội lực
( Tăng để mở khóa kỹ năng Vận khí )
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 3
Level 42 - 47 + 18 Vận khí Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 3
Vận khí - 18
Level 48 + 2 Vận khí
+ 1 Hút nội lực
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 4
Vận khí - MAX
Level 49 - 53 + 15 Hút nội lực Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 19
Vận khí - MAX
Level 54 + 1 Hút nội lực
+2 Làm chậm
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - 2
Level 55 - 60 + 18 Làm chậm Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - MAX
Level 61 - 66 + 18 Dịch chuyển nhanh Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 19
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - MAX
Level 67 + 1 Dịch chuyển nhanh
+ 2 Phóng độc
Mũi tên lửa - MAX
Phóng độc - 2
Dịch chuyển nhanh - MAX
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - MAX
Level 68 - 70 + 9 Phóng độc Mũi tên lửa - MAX
Phóng độc - 11
Dịch chuyển nhanh - MAX
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - MAX

Đây là bộ kỹ năng của bạn tại level 70, với 5 kỹ năng MAX và hoàn thiện một phần Phóng độc ( thực ra thì đường tăng này sẽ có 11 điểm thừa nhưng tôi khuyên nên tăng vào Phóng độc thì sẽ tốt hơn ) :

 • Mũi tên lửa - MAX
 • Phóng độc - 11
 • Dịch chuyển nhanh - MAX
 • Hút nội lực - MAX
 • Vận khí - MAX
 • Làm chậm MG - MAX
Hoàn hảosửa

Vâng, đúng như tên gọi của nó, đây là một đường tăng dung hợp giữa Hybrid và Slow Fizard, bạn sẽ tinh thông cả Mũi tên lửaPhóng độc, đồng thời có cả Làm chậm. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt ở đây đó là bạn sẽ hy sinh kỹ năng Dịch chuyển nhanh để dồn điểm cho các kỹ năng kia.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên lửa Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 + 3 Hút nội lực
( Tăng để mở khóa kỹ năng Vận khí )
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 3
Level 42 - 47 + 18 Vận khí Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 3
Vận khí - 18
Level 48 + 2 Vận khí
+ 1 Hút nội lực
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 4
Vận khí - MAX
Level 49 - 53 + 15 Hút nội lực Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - 19
Vận khí - MAX
Level 54 + 1 Hút nội lực
+2 Làm chậm
Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - 2
Level 55 - 60 + 18 Làm chậm Mũi tên lửa - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - MAX
Level 61 - 70 + 30 Phóng độc Mũi tên lửa - MAX
Phóng độc - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Hút nội lực - MAX
Vận khí - MAX
Làm chậm MG - MAX

Đây là bộ kỹ năng của bạn tại level 70, với 5 kỹ năng MAX và 1 điểm vừa đủ cho kỹ năng Dịch chuyển nhanh :

 • Mũi tên lửa - MAX
 • Phóng độc - MAX
 • Dịch chuyển nhanh - 1
 • Hút nội lực - MAX
 • Vận khí - MAX
 • Làm chậm MG - MAX

du hiep


Vừa tấn công - Vừa hỗ trợsửa

Đây là cách tăng dễ dàng nhất, chỉ cần tăng MAX Mũi tên thần thánh, Dịch chuyển nhanh, Áo giáp thần thánhBan phúc cho đến cấp 61, 10 cấp còn lại có 30 điểm kĩ năng (SP) thì tốt nhất nâng MAX Hút nội lực và 14 Chữa thương. Nhưng đây cũng là cách tăng tiêu sài nhiều bình MP nhất ở giai đoạn đầu và giữa =))

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên thần thánh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 + 3 Chữa thương Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 3
Level 42 + 2 Chữa thương (để mở khóa Áo giáp thần thánh)
+1 Áo giáp thần thánh
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - 1
Level 43 +3 Áo giáp thần thánh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - 4
Level 44 +1 Áo giáp thần thánh (để mở khóa Ban phúc)
+2 Ban phúc
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - 5
Ban phúc - 2
Level 45 - 49 +15 Áo giáp thần thánh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - 2
Level 49 - 54 +18 Ban phúc Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Level 55 - 60 +18 Dịch chuyển nhanh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 19
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Level 61 +1 Dịch chuyển nhanh
+2 Hút nội lực (bây giờ là khuyết điểm đang giảm)
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Hút nội lực - 2
Level 62 - 67 +18 Hút nội lực Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Hút nội lực - MAX
Level 68 - 70 +9 Chữa thương Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - MAX
Chữa thương - 14
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Hút nội lực - MAX

Đây là bộ kỹ năng của bạn tại level 70, với 5 kỹ năng MAXChữa thương chưa đạt mốc 1/2 khi đạt cấp 14:

 • Mũi tên thần thánh - MAX
 • Dịch chuyển nhanh - MAX
 • Chữa thương - 14
 • Hút nội lực - MAX
 • Ban phúc - MAX
 • Áo giáp thần thánh - MAX
Vừa tấn công - Vừa chữa trịsửa

Cách tăng này cũng khá dễ nhưng thay vì để Chữa thương Lv 14 như đường kia thì Chữa thương của bạn sẽ MAX đổi lại Dịch chuyển nhanh không MAX. Một điều khác nữa là Hút nội lực sẽ thi triển sớm hơn đường kia, đổi lại là kĩ năng Ban phúcÁo giáp thần thánh sẽ thi triển chậm hơn.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 (xin nhắc lại vì lập lại quá nhiều) + 1 Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh - 1
Level 31 - 40 + 30 Mũi tên thần thánh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Level 41 + 3 Chữa thương Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 3
Level 42 + 2 Chữa thương (để mở khóa Áo giáp thần thánh)
+1 Áo giáp thần thánh
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - 1
Level 43 +3 Áo giáp thần thánh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - 4
Level 44 +1 Áo giáp thần thánh (để mở khóa Ban phúc)
+2 Ban phúc
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - 5
Áo giáp thần thánh - 5
Ban phúc - 2
Level 45 - 49 +15 Chữa thương Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - 5
Ban phúc - 2
Level 50 - 55 +18 Hút nội lực Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - 5
Ban phúc - 2
Hút nội lực - 18
Level 56 +2 Hút nội lực
+1 Áo giáp thần thánh
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - 6
Ban phúc - 2
Hút nội lực - MAX
Level 57 - 60 +12 Áo giáp thần thánh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - 18
Ban phúc - 2
Hút nội lực - MAX
Level 61 +2 Áo giáp thần thánh
+1 Ban phúc
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - 3
Hút nội lực - MAX
Level 62 - 66 +15 Ban phúc Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 1
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - 18
Ban phúc - 18
Hút nội lực - MAX
Level 67 +2 Ban phúc
+1 Dịch chuyển nhanh
Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 2
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Hút nội lực - MAX
Level 68 - 70 +9 Dịch chuyển nhanh Mũi tên thần thánh - MAX
Dịch chuyển nhanh - 11
Chữa thương - MAX
Áo giáp thần thánh - MAX
Ban phúc - MAX
Hút nội lực - MAX

Đây là bộ kỹ năng của bạn tại level 70

 • Mũi tên thần thánh - MAX
 • Dịch chuyển nhanh - 11
 • Chữa thương - MAX
 • Hút nội lực - MAX
 • Ban phúc - MAX
 • Áo giáp thần thánh - MAX

Jop 3sửa

Giai đoạn hùng mạnh để tiếp bước lên giai đoạn được gọi là "Thần thánh" hay "Hoàng đế". Chúng ta có 3 phái nghề thuộc Phù Thủy: Đạo Sĩ Lửa/Độc, Đạo Sĩ Băng/Sấm và Giám Mục.

Ở đây mình chỉ hướng dẫn cho bạn 2 cách tăng tổng thể đối với hai loại Đạo Sĩ và 2 cách tăng cụ thể cho Giám Mục. Những cách tăng này tương đối sử dụng rất nhiều bình MP nên bạn nên đầu tư về MP cho nhân vật của bạn.

Đạo Sĩ Lửa/Độcsửa

Advantage - Firesửa

Hướng tăng này sử dụng Bùng nổ làm kĩ năng tấn công chính:

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Kháng Lửa và Độc Kháng Lửa và Độc - 1
Level 71 - 80 + 30 Bùng nổ Kháng Lửa và Độc - 1
Bùng nổ - MAX
Level 81 + 3 Tăng cường phép thuật Kháng Lửa và Độc - 1
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Level 82 - 91 + 30 Kết hợp yếu tố ( Lửa / Độc ) Kháng Lửa và Độc - 1
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Bùng nổ - MAX
Level 92 - 97 + 18 Tăng tốc phép thuật Kháng Lửa và Độc - 1
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Bùng nổ - MAX
Tăng tốc phép thuật - 18
Level 98 + 2 Tăng tốc phép thuật
+ 1 Kháng Lửa và Độc
Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Bùng nổ - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 99 - 107 + 27 Tăng cường phép thuật (khủng khiếp) Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Bùng nổ - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 108 - 113 + 18 Phong ấn Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Bùng nổ - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - 18
Level 114 + 2 Phong ấn
+ 1 Khói độc
Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Bùng nổ - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Khói độc - 1
Level 115 - 120 + 18 Kháng Lửa và Độc Kháng Lửa và Độc - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Bùng nổ - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Khói độc - 1

Hãy chuẩn bị tiến lên Jop 4 với bộ kĩ năng nào!

 • Bùng nổ - MAX
 • Kết hợp yếu tố - MAX
 • Tăng cường phép thuật - MAX
 • Tăng tốc phép thuật - MAX
 • Phong ấn - MAX
 • Kháng Lửa và Độc - MAX
 • Khói độc - 1
Advantage - Poisonsửa

Hướng tăng này sử dụng Khói độc làm kĩ năng tấn công chính:

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Kháng Lửa và Độc Kháng Lửa và Độc - 1
Level 71 - 80 + 30 Khói độc Kháng Lửa và Độc - 1
Khói độc - MAX
Level 81 + 3 Tăng cường phép thuật Kháng Lửa và Độc - 1
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Level 82 - 91 + 30 Kết hợp yếu tố ( Lửa / Độc ) Kháng Lửa và Độc - 1
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Khói độc - MAX
Level 92 - 97 + 18 Tăng tốc phép thuật Kháng Lửa và Độc - 1
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Khói độc - MAX
Tăng tốc phép thuật - 18
Level 98 + 2 Tăng tốc phép thuật
+ 1 Kháng Lửa và Độc
Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Khói độc - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 99 - 107 + 27 Tăng cường phép thuật (khủng khiếp) Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Khói độc - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 108 - 113 + 18 Phong ấn Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Khói độc - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - 18
Level 114 + 2 Phong ấn
+ 1 Bùng nổ
Kháng Lửa và Độc - 2
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Khói độc - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Bùng nổ - 1
Level 115 - 120 + 18 Kháng Lửa và Độc Kháng Lửa và Độc - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Khói độc - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Bùng nổ - 1

Chỉ ngược lại với cách trên về hai kĩ năng Bùng nổKhói độc

 • Khói độc - MAX
 • Kết hợp yếu tố - MAX
 • Tăng cường phép thuật - MAX
 • Tăng tốc phép thuật - MAX
 • Phong ấn - MAX
 • Kháng Lửa và Độc - MAX
 • Bùng nổ - 1


Đạo Sĩ Băng/Sấmsửa

Advantage - Icesửa

Đường này được ứng dụng khoảng 60% trong phái Băng/Sấm Jop 3 vì lực tấn công trên diện rộng được mọi người đề cập nhiều hơn.

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Kháng Băng và Sấm Kháng Băng và Sấm - 1
Level 71 - 80 + 30 Băng giá bủa vây Kháng Băng và Sấm - 1
Băng giá bủa vây - MAX
Level 81 + 3 Tăng cường phép thuật Kháng Băng và Sấm - 1
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Level 82 - 91 + 30 Kết hợp yếu tố ( Băng / Sấm ) Kháng Băng và Sấm - 1
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Kết hợp yếu tố - MAX
Level 92 - 97 +18 Tăng tốc phép thuật Kháng Băng và Sấm - 2
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - 18
Level 98 + 2 Tăng tốc phép thuật
+ 1 Kháng Băng và Sấm
Kháng Băng và Sấm - 2
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 99 - 107 + 27 Tăng cường phép thuật (một lượng lớn MP đã trở về biển cả =))) Kháng Băng và Sấm - 2
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 108 - 113 + 18 Phong ấn Kháng Băng và Sấm - 2
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - 18
Level 114 + 2 Phong ấn
+ 1 Ngọn thương sấm sét
Kháng Băng và Sấm - 2
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Ngọn thương sấm sét - 1
Level 115 - 120 + 18 Kháng Băng và Sấm Kháng Băng và Sấm - MAX
Băng giá bủa vây - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Ngọn thương sấm sét - 1

Đây là những đền bù xứng đáng cho việc tiêu hao 151 SP với 51 cấp trôi qua.

 • Băng giá bủa vây - MAX
 • Kết hợp yếu tố - MAX
 • Tăng cường phép thuật - MAX
 • Tăng tốc phép thuật - MAX
 • Phong ấn - MAX
 • Kháng Băng và Sấm - MAX
 • Ngọn thương sấm sét - 1
Advantage - Lightningsửa

Ưu thế nổi bật của đường tăng này so với đường trên là MP tiêu hao ít hơn và lực tấn công dữ dội hơn và chắc chắn skill chính của đường tăng này là Ngọn thương sấm sét lại tấn công chỉ một "em" mà thôi!

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Kháng Băng và Sấm Kháng Băng và Sấm - 1
Level 71 - 80 + 30 Ngọn thương sấm sét Kháng Băng và Sấm - 1
Ngọn thương sấm sét - MAX
Level 81 + 3 Tăng cường phép thuật Kháng Băng và Sấm - 1
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Level 82 - 91 + 30 Kết hợp yếu tố ( Băng / Sấm ) Kháng Băng và Sấm - 1
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Kết hợp yếu tố - MAX
Level 92 - 97 +18 Tăng tốc phép thuật Kháng Băng và Sấm - 2
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - 18
Level 98 + 2 Tăng tốc phép thuật
+ 1 Kháng Băng và Sấm
Kháng Băng và Sấm - 2
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - 3
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 99 - 107 + 27 Tăng cường phép thuật Kháng Băng và Sấm - 2
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Level 108 - 113 + 18 Phong ấn Kháng Băng và Sấm - 2
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - 18
Level 114 + 2 Phong ấn
+ 1 Băng giá bủa vây
Kháng Băng và Sấm - 2
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Băng giá bủa vây - 1
Level 115 - 120 + 18 Kháng Băng và Sấm Kháng Băng và Sấm - MAX
Ngọn thương sấm sét - MAX
Tăng cường phép thuật - MAX
Kết hợp yếu tố - MAX
Tăng tốc phép thuật - MAX
Phong ấn - MAX
Băng giá bủa vây - 1

Kết thích Jop 3 của một Đạo Sĩ yêu màu tím của trời sấm.

 • Ngọn thương sấm sét - MAX
 • Kết hợp yếu tố - MAX
 • Tăng cường phép thuật - MAX
 • Tăng tốc phép thuật - MAX
 • Phong ấn - MAX
 • Kháng Băng và Sấm - MAX
 • Băng giá bủa vây - 1

Giám Mụcsửa

Ở Jop 3, Giám Mục sẽ mạnh hơn rất nhiều với nhiều kĩ năng độc đáo so với các Đạo Sỹ. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tốn nhiều Tảng Đá Triệu Hồi và Viên Đá Quyền Năng.

MAX Triệu hồi Rồngsửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Kháng yếu tố Kháng yếu tố - 1
Level 71 - 80 + 30 Tia sáng chói lòa Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Level 81 - 90 + 30 Triệu hồi rồng Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - MAX
Level 91 - 100 +30 Diệt vong Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - MAX
Diệt vong - MAX
Level 100 - 105 +18 Hóa giải Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - MAX
Diệt vong - MAX
Hóa giải - 18
Level 106 +2 Hóa giải
+1 Kháng yếu tố
Kháng yếu tố - 2
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - MAX
Diệt vong - MAX
Hóa giải - MAX
Level 107 - 112 +18 Kháng yếu tố Kháng yếu tố - MAX
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - MAX
Diệt vong - MAX
Hóa giải - MAX
Level 113 - 120 +24 vào 2 kĩ năng còn lại Kháng yếu tố - MAX
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - MAX
Diệt vong - MAX
Hóa giải - MAX

Bộ kĩ năng của bạn tại cấp 120, bạn có 5 kĩ năng MAX và 24 điểm kĩ năng thừa:

 • Kháng yếu tố - MAX
 • Tia sáng chói lòa - MAX
 • Diệt vong - MAX
 • Triệu hồi rồng - MAX
 • Hóa giải - MAX
Không MAX Triệu hồi Rồngsửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 70 + 1 Kháng yếu tố Kháng yếu tố - 1
Level 71 - 80 + 30 Tia sáng chói lòa Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Level 81 - 85 + 15 Triệu hồi rồng Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - 15
Level 86 - 95 +30 Diệt vong Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - 15
Diệt vong - MAX
Level 96 - 101 +18 Hóa giải Kháng yếu tố - 1
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - 15
Diệt vong - MAX
Hóa giải - 18
Level 102 +2 Hóa giải
+1 Kháng yếu tố
Kháng yếu tố - 2
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - 15
Diệt vong - MAX
Hóa giải - MAX
Level 103 - 108 +18 Kháng yếu tố Kháng yếu tố - MAX
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - 15
Diệt vong - MAX
Hóa giải - MAX
Level 109 - 120 +36 vào 2 kĩ năng còn lại Kháng yếu tố - MAX
Tia sáng chói lòa - MAX
Triệu hồi rồng - 15
Diệt vong - MAX
Hóa giải - MAX

Đối với cách tăng này, bạn có 4 kĩ năng MAX và 36 điểm SP thừa

 • Kháng yếu tố - MAX
 • Tia sáng chói lòa - MAX
 • Diệt vong - MAX
 • Triệu hồi rồng - 15
 • Hóa giải - MAX

Jop 4sửa

Bạn vẫn đủ cách để tăng mọi Skill của Jop 4

Đạo Sư và Linh Mục: Kĩ năngsửa

Kĩ năng chungsửa

- Chiến binh anh dũng = Chiến binh anh dũng
- Nổ bùng = Nổ bùng
- Nội lực phản đòn = Nội lực phản đòn
- Vô tận = Vô tận
- Hồi tỉnh = Hồi tỉnh

Đạo Sư Lửa/Độcsửa

- Bão thiên thạch = Bão thiên thạch
- Tê liệt = Tê liệt
- Quỷ lửa = Quỷ lửa
- Triệu hồi Băng Thần = Triệu hồi Băng Thần. Yêu cầu: Quỷ lửa đạt tối thiểu cấp 3.

Đạo Sư Băng/Sấmsửa

- Bão băng giá = Bão băng giá
- Chuỗi sấm sét = Chuỗi sấm sét
- Quỷ băng = Quỷ băng
- Triệu hồi Hỏa Thần = Triệu hồi Hỏa Thần. Yêu cầu: Quỷ băng đạt tối thiểu cấp 3

Linh Mụcsửa

- Thánh quang = Thánh quang
- Tia sáng thiên thần = Tia sáng thiên thần
- Khiên thần thánh = Khiên thần thánh
- Triệu hồi rồng thần = Triệu hồi rồng thần. Yêu cầu: Triệu hồi rồng ở Jop 3 đạt tối thiểu cấp 15
- Hồi sinh = Hồi sinh

Cách tăng điểmsửa

Đạo Sư Lửa/Độc Đạo Sư Băng/Sấm Linh Mục
Kĩ năng quan trọng nhất Bão thiên thạch Bão băng giá Thánh quang
Kĩ năng trọng yếu Tê liệt Triệu hồi Băng Thần Chiến binh anh dũng Quỷ lửa Chuỗi sấm sét Triệu hồi Hỏa Thần