FANDOM


Cánh cửa thần bí Cánh cửa thần bí


Tác dụng : Tạo ra một cổng dịch chuyển dẫn về thị trấn gần nhất. Mọi thành viên trong nhóm đều có thể sử dụng nhiều lần cho đến khi nó biến mất. Nhấn mũi tên lên để di chuyển.
Yêu cầu : Kỹ năng Hóa giải tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 80. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 30 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 77. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 40 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 74. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 50 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 71. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 60 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 68. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 70 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 65. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 80 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 62. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 90 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 59. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 100 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 56. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 110 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 53. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 120 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 51. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 126 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 49. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 132 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 47. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 138 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 45. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 144 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 43. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 41. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 156 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 39. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 162 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 37. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 168 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 35. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 174 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 33. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật, cánh cửa tồn tại trong 180 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên