FANDOM


Cú đánh cuối cùng Cú đánh cuối cùng

Tác dụng : Thi triển một cú vung đại đao điên loạn, sát thương tối đa 12 quái vật.
Cú pháp : Xoay 3 vòng +  ↓  + " Tấn công "
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 3 vòng phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 20, tấn công + 410 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 20, tấn công + 420 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 20, tấn công + 430 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 20, tấn công + 440 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 20, tấn công + 450 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 20, tấn công + 460 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 20, tấn công + 470 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 20, tấn công + 480 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20, tấn công + 490 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20, tấn công + 500 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 25, tấn công + 510 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 25, tấn công + 520 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 25, tấn công + 530 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 25, tấn công + 540 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 25, tấn công + 550 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 25, tấn công + 560 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 25, tấn công + 570 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 25, tấn công + 580 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 25, tấn công + 590 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 25, tấn công + 600 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 30, tấn công + 610 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 30, tấn công + 620 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 30, tấn công + 630 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 30, tấn công + 640 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 30, tấn công + 650 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 30, tấn công + 660 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 30, tấn công + 670 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 30, tấn công + 680 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 30, tấn công + 690 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 30, tấn công + 700 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên