FANDOM


Cú bắn băng giá Cú bắn băng giá


Tác dụng: Sử dụng tên băng tấn công 6 quái vật cùng lúc. Chỉ hiệu quả với nỏ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -20, sát thương 100%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -20, sát thương 102%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -20, sát thương 104%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -20, sát thương 106%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -20, sát thương 108%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -20, sát thương 110%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -20, sát thương 112%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -20, sát thương 114%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -20, sát thương 116%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -20, sát thương 118%, đóng băng kẻ thù trong 1 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -20, sát thương 120%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -20, sát thương 122%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -20, sát thương 124%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -20, sát thương 126%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -20, sát thương 128%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -25, sát thương 130%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -25, sát thương 131%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -25, sát thương 132%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -25, sát thương 133%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -25, sát thương 134%, đóng băng kẻ thù trong 2 giây.
 • Cấp 21: Nội lực -25, sát thương 130%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 22: Nội lực -30, sát thương 136%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 23: Nội lực -30, sát thương 136%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 24: Nội lực -30, sát thương 137%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 25: Nội lực -30, sát thương 137%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 26: Nội lực -30, sát thương 138%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 27: Nội lực -30, sát thương 138%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 28: Nội lực -30, sát thương 139%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 29: Nội lực -30, sát thương 139%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.
 • Cấp 30: Nội lực -30, sát thương 140%, đóng băng kẻ thù trong 3 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên