FANDOM


Cú bắn lửa Cú bắn lửa


Tác dụng: Sử dụng mũi tên lửa tấn công tối đa 6 quái vật cùng lúc. Chỉ hiệu quả khi trang bị cung.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -20, sát thương 50%
 • Cấp 2: Nội lực -20, sát thương 55%
 • Cấp 3: Nội lực -20, sát thương 60%
 • Cấp 4: Nội lực -20, sát thương 65%
 • Cấp 5: Nội lực -20, sát thương 70%
 • Cấp 6: Nội lực -20, sát thương 75%
 • Cấp 7: Nội lực -20, sát thương 80%
 • Cấp 8: Nội lực -20, sát thương 85%
 • Cấp 9: Nội lực -20, sát thương 90%
 • Cấp 10: Nội lực -20, sát thương 95%
 • Cấp 11: Nội lực -25, sát thương 100%
 • Cấp 12: Nội lực -25, sát thương 103%
 • Cấp 13: Nội lực -25, sát thương 106%
 • Cấp 14: Nội lực -25, sát thương 109%
 • Cấp 15: Nội lực -25, sát thương 112%
 • Cấp 16: Nội lực -25, sát thương 115%
 • Cấp 17: Nội lực -25, sát thương 118%
 • Cấp 18: Nội lực -25, sát thương 121%
 • Cấp 19: Nội lực -25, sát thương 124%
 • Cấp 20: Nội lực -25, sát thương 127%
 • Cấp 21: Nội lực -30, sát thương 130%
 • Cấp 22: Nội lực -30, sát thương 133%
 • Cấp 23: Nội lực -30, sát thương 136%
 • Cấp 24: Nội lực -30, sát thương 139%
 • Cấp 25: Nội lực -30, sát thương 142%
 • Cấp 26: Nội lực -30, sát thương 144%
 • Cấp 27: Nội lực -30, sát thương 146%
 • Cấp 28: Nội lực -30, sát thương 148%
 • Cấp 29: Nội lực -30, sát thương 149%
 • Cấp 30: Nội lực -30, sát thương 150%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên