FANDOM


Cú bắn sát thủ Cú bắn sát thủ


Tác dụng: Với một tỉ lệ thành công nhất định, cho phép bạn bắn nhiều mũi tên ngay cả ở cự ly gần. Đôi khi cho phép bạn tiêu diệt một quái vật chỉ với một lần bắn.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Tỉ lệ thành công 32%, sát thương 110%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 20% trở xuống với xác suất 1%
 • Cấp 2: Tỉ lệ thành công 34%, sát thương 120%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 23% trở xuống với xác suất 1%
 • Cấp 3: Tỉ lệ thành công 36%, sát thương 130%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 23% trở xuống với xác suất 2%
 • Cấp 4: Tỉ lệ thành công 38%, sát thương 140%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 26% trở xuống với xác suất 2%
 • Cấp 5: Tỉ lệ thành công 40%, sát thương 150%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 26% trở xuống với xác suất 3%
 • Cấp 6: Tỉ lệ thành công 42%, sát thương 160%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 29% trở xuống với xác suất 3%
 • Cấp 7: Tỉ lệ thành công 44%, sát thương 170%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 29% trở xuống với xác suất 4%
 • Cấp 8: Tỉ lệ thành công 46%, sát thương 180%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 32% trở xuống với xác suất 4%
 • Cấp 9: Tỉ lệ thành công 48%, sát thương 190%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 32% trở xuống với xác suất 5%
 • Cấp 10: Tỉ lệ thành công 50%, sát thương 200%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 35% trở xuống với xác suất 5%
 • Cấp 11: Tỉ lệ thành công 52%, sát thương 205%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 35% trở xuống với xác suất 6%
 • Cấp 12: Tỉ lệ thành công 54%, sát thương 210%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 38% trở xuống với xác suất 6%
 • Cấp 13: Tỉ lệ thành công 56%, sát thương 215%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 38% trở xuống với xác suất 7%
 • Cấp 14: Tỉ lệ thành công 58%, sát thương 220%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 41% trở xuống với xác suất 7%
 • Cấp 15: Tỉ lệ thành công 60%, sát thương 225%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 41% trở xuống với xác suất 8%
 • Cấp 16: Tỉ lệ thành công 62%, sát thương 230%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 44% trở xuống với xác suất 8%
 • Cấp 17: Tỉ lệ thành công 64%, sát thương 235%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 44% trở xuống với xác suất 9%
 • Cấp 18: Tỉ lệ thành công 66%, sát thương 240%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 47% trở xuống với xác suất 9%
 • Cấp 19: Tỉ lệ thành công 68%, sát thương 245%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 47% trở xuống với xác suất 10%
 • Cấp 20: Tỉ lệ thành công 70%, sát thương 250%; tiêu diệt quái vật có sinh lực từ 50% trở xuống với xác suất 10%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên