FANDOM


Cú nhảy thứ hai Cú nhảy thứ hai


Tác dụng : Khi đang cưỡi báo đêm, bạn có thể thực hiện một cú nhảy thứ 2 ở trên không trung.
Yêu cầu : Kỹ năng Cưỡi báo đêm tối thiểu đạt cấp 1.
Kỹ năng tối đa : 15


Thông tin kỹ năng :


Dual jump demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 38. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 2 : Nội lực - 36. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 3 : Nội lực - 34. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 4 : Nội lực - 32. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 5 : Nội lực - 30. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 6 : Nội lực - 28. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 7 : Nội lực - 26. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 8 : Nội lực - 24. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 9 : Nội lực - 22. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 12 : Nội lực - 16. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 13 : Nội lực - 14. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 14 : Nội lực - 12. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.
 • Cấp 15 : Nội lực - 10. Nhảy về phía trước một khoảng cách xa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên