FANDOM


Cơ thể sắt Cơ thể sắt


Tác dụng: Tăng phòng thủ vật lý trong một khoảng thời gian nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Sống còn đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +2 trong 75 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +4 trong 85 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +6 trong 95 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +8 trong 105 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -9; phòng thủ vật lý +10 trong 120 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -9; phòng thủ vật lý +12 trong 130 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -9; phòng thủ vật lý +14 trong 140 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -10; phòng thủ vật lý +16 trong 155 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -10; phòng thủ vật lý +18 trong 165 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -10; phòng thủ vật lý +20 trong 175 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -11; phòng thủ vật lý +22 trong 190 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -11; phòng thủ vật lý +24 trong 200 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -12; phòng thủ vật lý +26 trong 215 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -12; phòng thủ vật lý +28 trong 225 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -13; phòng thủ vật lý +30 trong 240 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -13; phòng thủ vật lý +32 trong 250 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -14; phòng thủ vật lý +34 trong 265 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -14; phòng thủ vật lý +36 trong 275 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -15; phòng thủ vật lý +38 trong 290 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -15; phòng thủ vật lý +40 trong 300 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên