FANDOM


Cường hóa liên hoàn Cường hóa liên hoàn


Tác dụng : Ban cho tất cả thành viên trong nhóm khả năng nhận ít sát thương hơn từ quái vật.
Cú pháp :  ↓   ↓  + " Tấn công "
Tiêu hao điểm liên hoàn : 200 điểm
Yêu cầu : Kỹ năng Hút máu liên hoàn tối thiểu đạt cấp 10
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Trong 60 giây, sát thương của địch - 8,4 %
 • Cấp 2 : Trong 66 giây, sát thương của địch - 8,8 %
 • Cấp 3 : Trong 72 giây, sát thương của địch - 9,2 %
 • Cấp 4 : Trong 78 giây, sát thương của địch - 9,6 %
 • Cấp 5 : Trong 84 giây, sát thương của địch - 10 %
 • Cấp 6 : Trong 90 giây, sát thương của địch - 10,4 %
 • Cấp 7 : Trong 96 giây, sát thương của địch - 10,8 %
 • Cấp 8 : Trong 102 giây, sát thương của địch - 11,2 %
 • Cấp 9 : Trong 108 giây, sát thương của địch - 11,6 %
 • Cấp 10 : Trong 114 giây, sát thương của địch - 12 %
 • Cấp 11 : Trong 120 giây, sát thương của địch - 12,4 %
 • Cấp 12 : Trong 126 giây, sát thương của địch - 12,8 %
 • Cấp 13 : Trong 132 giây, sát thương của địch - 13,2 %
 • Cấp 14 : Trong 138 giây, sát thương của địch - 13,6 %
 • Cấp 15 : Trong 144 giây, sát thương của địch - 14 %
 • Cấp 16 : Trong 150 giây, sát thương của địch - 14,4 %
 • Cấp 17 : Trong 156 giây, sát thương của địch - 14,8 %
 • Cấp 18 : Trong 162 giây, sát thương của địch - 15,2 %
 • Cấp 19 : Trong 168 giây, sát thương của địch - 15,6 %
 • Cấp 20 : Trong 174 giây, sát thương của địch - 16 %
 • Cấp 21 : Trong 180 giây, sát thương của địch - 16,4 %
 • Cấp 22 : Trong 186 giây, sát thương của địch - 16,8 %
 • Cấp 23 : Trong 192 giây, sát thương của địch - 17,2 %
 • Cấp 24 : Trong 198 giây, sát thương của địch - 17,6 %
 • Cấp 25 : Trong 204 giây, sát thương của địch - 18 %
 • Cấp 26 : Trong 210 giây, sát thương của địch - 18,4 %
 • Cấp 27 : Trong 216 giây, sát thương của địch - 18,8 %
 • Cấp 28 : Trong 222 giây, sát thương của địch - 19,2 %
 • Cấp 29 : Trong 228 giây, sát thương của địch - 19,6 %
 • Cấp 30 : Trong 240 giây, sát thương của địch - 20 %

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên