FANDOM


Cưỡi quái vật Cưỡi quái vật


Tác dụng: Cho phép nhân vật cưỡi lên quái vật đã thuần hoá và dùng nó làm phương tiện di chuyển.
Giới hạn: -
Kĩ năng tối đa: 1

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: -

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên