FANDOMMột vùng đất khô cằn nằm ở phía Bắc của Đảo Mạo Hiểm. Thánh Địa Chiến Binh, nơi cao nhất của Cao Nguyên Du Mục, là nơi mà Lính Mới có thể chuyển nghề thành Chiến Binh.

Nguồn:ms.zing.vn/ms
Đảo Mạo Hiểm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên