FANDOM


Chế tạo Chế tạo


Tác dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm giả kim. Tuỳ theo đẳng cấp của nhân vật mà vật phẩm được chế tạo ra sẽ khác nhau.
Giới hạn: -
Kỹ năng tối đa: 3

Thông tin kỹ năng:

  • Cấp 1 : Chế tạo vật phẩm từ cấp 75 trở xuống
  • Cấp 2 : Chế tạo vật phẩm từ cấp 105 trở xuống
  • Cấp 3 : Chế tạo vật phẩm từ cấp 135 trở xuống

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên