FANDOM


Con mắt bóng đêm Con mắt bóng đêm


Tác dụng: Triệu hồi Con mắt bóng đêm. Với sức mạnh tuyệt vời của nó, độ tinh thông vũ khí sẽ tăng lên.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 10

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Nội lực -114, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 11 phút, độ tinh thông +5%.
  • Cấp 2: Nội lực -108, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 12 phút, độ tinh thông +5%.
  • Cấp 3: Nội lực -102, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 13 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 4: Nội lực -96, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 14 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 5: Nội lực -90, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 15 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 6: Nội lực -84, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 16 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 7: Nội lực -78, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 17 phút, độ tinh thông +15%.
  • Cấp 8: Nội lực -72, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 18 phút, độ tinh thông +15%.
  • Cấp 9: Nội lực -66, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 19 phút, độ tinh thông +15%.
  • Cấp 10: Nội lực -60, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 20 phút, độ tinh thông +20%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên