FANDOM


Cuồng phong Cuồng phong

Tác dụng : Xoay đại đao quanh mình với một tốc độ cực lớn, tạo thành một cơn cuồng phong đẩy lùi tối đa 12 quái vật về 2 bên và gây choáng cho chúng trong 1 giây.
Cú pháp :  ↑   ↑  + " Tấn công "
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Whirlwind demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 16, tấn công + 44 %, tấn công 4 quái vật, 38 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 16, tấn công + 48 %, tấn công 4 quái vật, 41 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 16, tấn công + 52 %, tấn công 4 quái vật, 44 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 16, tấn công + 56 %, tấn công 4 quái vật, 47 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 18, tấn công + 60 %, tấn công 6 quái vật, 50 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 18, tấn công + 64 %, tấn công 6 quái vật, 53 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 18, tấn công + 68 %, tấn công 6 quái vật, 56 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18, tấn công + 72 %, tấn công 6 quái vật, 59 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20, tấn công + 76 %, tấn công 8 quái vật, 62 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20, tấn công + 80 %, tấn công 8 quái vật, 65 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 20, tấn công + 84 %, tấn công 8 quái vật, 68 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 20, tấn công + 88 %, tấn công 8 quái vật, 71 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 22, tấn công + 92 %, tấn công 10 quái vật, 74 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 22, tấn công + 96 %, tấn công 10 quái vật, 77 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 22, tấn công + 100 %, tấn công 10 quái vật, 80 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 22, tấn công + 104 %, tấn công 10 quái vật, 83 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24, tấn công + 108 %, tấn công 12 quái vật, 86 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 24, tấn công + 112 %, tấn công 12 quái vật, 89 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 24, tấn công + 116 %, tấn công 12 quái vật, 92 % khả năng gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 24, tấn công + 120 %, tấn công 12 quái vật, 95 % khả năng gây choáng trong 1 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên