FANDOM


Cuồng phong bão táp Cuồng phong bão táp


Tác dụng : Tấn công quái vật với một tốc độ không tưởng.
Yêu cầu : Kỹ năng Nhát chém bão táp phải được hoàn thiện ( cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 10


Thông tin kỹ năng :


  • Cấp 1 : Nội lực - 35. Tấn công + 190 %, tấn công 6 quái vật.
  • Cấp 2 : Nội lực - 35. Tấn công + 200 %, tấn công 6 quái vật.
  • Cấp 3 : Nội lực - 35. Tấn công + 210 %, tấn công 6 quái vật.
  • Cấp 4 : Nội lực - 35. Tấn công + 220 %, tấn công 6 quái vật.
  • Cấp 5 : Nội lực - 35. Tấn công + 230 %, tấn công 6 quái vật.
  • Cấp 6 : Nội lực - 40. Tấn công + 240 %, tấn công 8 quái vật.
  • Cấp 7 : Nội lực - 40. Tấn công + 250 %, tấn công 8 quái vật.
  • Cấp 8 : Nội lực - 40. Tấn công + 260 %, tấn công 8 quái vật.
  • Cấp 9 : Nội lực - 40. Tấn công + 270 %, tấn công 8 quái vật.
  • Cấp 10 : Nội lực - 42. Tấn công + 280 %, tấn công 8 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên