FANDOM


Danh tiếng anh hùng Danh tiếng anh hùng


Tác dụng: Tăng tấn công vật lý và tấn công pháp thuật cho tất cả người chơi xung quanh.
Giới hạn: Giãn cách xuất chiêu: 2 giờ.
Kĩ năng tối đa: 1

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Nội lực -30, tấn công vật lý và tấn công pháp thuật +4% trong 40 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên