FANDOM


Dao găm tẩm độc Dao găm tẩm độc


Tác dụng : Đâm quái vật bằng một mũi dao găm tẩm độc. Với một tỷ lệ nhất định, quái vật sẽ bị hạ độc. Có thể sử dụng chiêu này lên một quái vật cao nhất là 3 lần.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Tấn công cơ bản : 31. Xác suất 22 % gây trúng độc cho quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 2 : Tấn công cơ bản : 32. Xác suất 22 % gây trúng độc cho quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 3 : Tấn công cơ bản : 33. Xác suất 24 % gây trúng độc cho quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 4 : Tấn công cơ bản : 34. Xác suất 24 % gây trúng độc cho quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 5 : Tấn công cơ bản : 35. Xác suất 26 % gây trúng độc cho quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 6 : Tấn công cơ bản : 36. Xác suất 26 % gây trúng độc cho quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 7 : Tấn công cơ bản : 37. Xác suất 28 % gây trúng độc cho quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 8 : Tấn công cơ bản : 38. Xác suất 28 % gây trúng độc cho quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 9 : Tấn công cơ bản : 39. Xác suất 30 % gây trúng độc cho quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 10 : Tấn công cơ bản : 40. Xác suất 30 % gây trúng độc cho quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 11 : Tấn công cơ bản : 41. Xác suất 32 % gây trúng độc cho quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 12 : Tấn công cơ bản : 42. Xác suất 32 % gây trúng độc cho quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 13 : Tấn công cơ bản : 43. Xác suất 34 % gây trúng độc cho quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 14 : Tấn công cơ bản : 44. Xác suất 34 % gây trúng độc cho quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 15 : Tấn công cơ bản : 45. Xác suất 36 % gây trúng độc cho quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 16 : Tấn công cơ bản : 46. Xác suất 36 % gây trúng độc cho quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 17 : Tấn công cơ bản : 47. Xác suất 38 % gây trúng độc cho quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 18 : Tấn công cơ bản : 48. Xác suất 38 % gây trúng độc cho quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 19 : Tấn công cơ bản : 49. Xác suất 40 % gây trúng độc cho quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 20 : Tấn công cơ bản : 50. Xác suất 40 % gây trúng độc cho quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 21 : Tấn công cơ bản : 51. Xác suất 42 % gây trúng độc cho quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 22 : Tấn công cơ bản : 52. Xác suất 42 % gây trúng độc cho quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 23 : Tấn công cơ bản : 53. Xác suất 44 % gây trúng độc cho quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 24 : Tấn công cơ bản : 54. Xác suất 44 % gây trúng độc cho quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 25 : Tấn công cơ bản : 55. Xác suất 46 % gây trúng độc cho quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 26 : Tấn công cơ bản : 56. Xác suất 46 % gây trúng độc cho quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 27 : Tấn công cơ bản : 57. Xác suất 48 % gây trúng độc cho quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 28 : Tấn công cơ bản : 58. Xác suất 48 % gây trúng độc cho quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 29 : Tấn công cơ bản : 59. Xác suất 50 % gây trúng độc cho quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 30 : Tấn công cơ bản : 60. Xác suất 50 % gây trúng độc cho quái vật trong 8 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên