FANDOM


Diều hâu bạc Diều hâu bạc


Tác dụng: Gọi một con diều hâu bạc. Diều hâu sẽ bay lượn xung quanh bạn và tấn công quái vật lân cận.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Bù nhìn đạt tối thiểu cấp 5, không có yêu cầu nào với Wild Hunter
Kĩ năng tối đa: 30 với Thiện Xạ, 20 với Wild Hunter.


Thông tin kĩ năng:


Silver hawk demonstration

Silver hawk demonstration 2


Diều hâu bạc của Thiện Xạ


 • Cấp 1: Nội lực -32, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 23 lần trong 103 giây với 50% khả năng gây choáng.
 • Cấp 2: Nội lực -34, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 26 lần trong 106 giây với 53% khả năng gây choáng.
 • Cấp 3: Nội lực -36, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 29 lần trong 109 giây với 56% khả năng gây choáng.
 • Cấp 4: Nội lực -38, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 32 lần trong 112 giây với 59% khả năng gây choáng.
 • Cấp 5: Nội lực -40, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 35 lần trong 115 giây với 62% khả năng gây choáng.
 • Cấp 6: Nội lực -42, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 38 lần trong 118 giây với 65% khả năng gây choáng.
 • Cấp 7: Nội lực -44, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 41 lần trong 121 giây với 68% khả năng gây choáng.
 • Cấp 8: Nội lực -46, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 44 lần trong 124 giây với 71% khả năng gây choáng.
 • Cấp 9: Nội lực -48, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 47 lần trong 127 giây với 74% khả năng gây choáng.
 • Cấp 10: Nội lực -50, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 50 lần trong 130 giây với 77% khả năng gây choáng.
 • Cấp 11: Nội lực -52, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 53 lần trong 133 giây với 80% khả năng gây choáng.
 • Cấp 12: Nội lực -54, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 56 lần trong 136 giây với 82% khả năng gây choáng.
 • Cấp 13: Nội lực -56, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 59 lần trong 139 giây với 84% khả năng gây choáng.
 • Cấp 14: Nội lực -58, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 62 lần trong 142 giây với 86% khả năng gây choáng.
 • Cấp 15: Nội lực -60, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 65 lần trong 145 giây với 88% khả năng gây choáng.
 • Cấp 16: Nội lực -62, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 68 lần trong 148 giây với 90% khả năng gây choáng.
 • Cấp 17: Nội lực -64, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 71 lần trong 151 giây với 91% khả năng gây choáng.
 • Cấp 18: Nội lực -66, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 74 lần trong 154 giây với 92% khả năng gây choáng.
 • Cấp 19: Nội lực -68, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 77 lần trong 157 giây với 93% khả năng gây choáng.
 • Cấp 20: Nội lực -70, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 80 lần trong 160 giây với 94% khả năng gây choáng.
 • Cấp 21: Nội lực -71, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 82 lần trong 162 giây với 95% khả năng gây choáng.
 • Cấp 22: Nội lực -72, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 84 lần trong 164 giây với 95% khả năng gây choáng.
 • Cấp 23: Nội lực -73, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 86 lần trong 166 giây với 96% khả năng gây choáng.
 • Cấp 24: Nội lực -74, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 88 lần trong 168 giây với 96% khả năng gây choáng.
 • Cấp 25: Nội lực -75, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 90 lần trong 170 giây với 97% khả năng gây choáng.
 • Cấp 26: Nội lực -76, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 92 lần trong 172 giây với 97% khả năng gây choáng.
 • Cấp 27: Nội lực -77, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 94 lần trong 174 giây với 98% khả năng gây choáng.
 • Cấp 28: Nội lực -78, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 96 lần trong 176 giây với 98% khả năng gây choáng.
 • Cấp 29: Nội lực -79, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 98 lần trong 178 giây với 99% khả năng gây choáng.
 • Cấp 30: Nội lực -80, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 100 lần trong 180 giây với 99% khả năng gây choáng.


Diều hâu bạc của Wild Hunter


 • Cấp 1 : Nội lực - 40, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 104 giây với 42 % khả năng gây choáng, tấn công + 155 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 44, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 108 giây với 45 % khả năng gây choáng, tấn công + 160 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 44, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 112 giây với 48 % khả năng gây choáng, tấn công + 165 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 48, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 116 giây với 51 % khả năng gây choáng, tấn công + 170 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 48, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 120 giây với 54 % khả năng gây choáng, tấn công + 175 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 52, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 124 giây với 57 % khả năng gây choáng, tấn công + 180 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 52, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 128 giây với 60 % khả năng gây choáng, tấn công + 185 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 56, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 132 giây với 63 % khả năng gây choáng, tấn công + 190 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 56, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 136 giây với 66 % khả năng gây choáng, tấn công + 195 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 60, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 140 giây với 69 % khả năng gây choáng, tấn công + 200 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 60, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 144 giây với 72 % khả năng gây choáng, tấn công + 205 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 64, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 148 giây với 75 % khả năng gây choáng, tấn công + 210 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 64, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 152 giây với 78 % khả năng gây choáng, tấn công + 215 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 68, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 156 giây với 81 % khả năng gây choáng, tấn công + 220 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 68, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 160 giây với 84 % khả năng gây choáng, tấn công + 225 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 72, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 164 giây với 87 % khả năng gây choáng, tấn công + 230 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 72, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 168 giây với 90 % khả năng gây choáng, tấn công + 235 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 76, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 172 giây với 93 % khả năng gây choáng, tấn công + 240 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 76, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 176 giây với 96 % khả năng gây choáng, tấn công + 245 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 80, gọi ra một con đại bàng tấn công trong 180 giây với 99 % khả năng gây choáng, tấn công + 250 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên