FANDOM


Hào quang bóng đêm - Hào quang bóng đêm


Tác dụng : Một vầng hào quang bóng đêm mạnh mẽ toát ra từ nhân vật, tăng cường lực tấn công cho nhân vật và các thành viên trong nhóm đứng xung quanh.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Dark aura demonstration
Kích hoạt

Dark aura demonstration 2
Hào quang của người sở hữu

Dark aura demonstration 3
Hào quang của các thành viên trong nhóm


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Tấn công + 1 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Tấn công + 1 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Tấn công + 2 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Tấn công + 2 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công + 3 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 20. Tấn công + 3 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 20. Tấn công + 4 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 20. Tấn công + 4 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20. Tấn công + 5 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Tấn công + 5 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 25. Tấn công + 6 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 25. Tấn công + 6 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 25. Tấn công + 7 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 25. Tấn công + 7 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 25. Tấn công + 8 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 30. Tấn công + 8 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 30. Tấn công + 9 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 30. Tấn công + 9 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 30. Tấn công + 10 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 30. Tấn công + 10 %. Phạm vi tác dụng : 200 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên