FANDOM


Hóa giải Hóa giải


Tác dụng : Vô hiệu hoá các hiệu ứng bùa chú của đối phương trong phạm vi nhất định, đồng thời chữa trị cho tất cả đồng đội trong nhóm khỏi mọi bệnh tật.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 110 %, xác suất hóa giải thành công : 34 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 120 %, xác suất hóa giải thành công : 38 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 130 %, xác suất hóa giải thành công : 42 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 140 %, xác suất hóa giải thành công : 46 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 150 %, xác suất hóa giải thành công : 50 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 160 %, xác suất hóa giải thành công : 54 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 170 %, xác suất hóa giải thành công : 58 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 180 %, xác suất hóa giải thành công : 62 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 190 %, xác suất hóa giải thành công : 66 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Phạm vi ảnh hưởng : 200 %, xác suất hóa giải thành công : 70 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 210 %, xác suất hóa giải thành công : 73 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 220 %, xác suất hóa giải thành công : 76 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 230 %, xác suất hóa giải thành công : 79 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 240 %, xác suất hóa giải thành công : 82 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 250 %, xác suất hóa giải thành công : 85 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 260 %, xác suất hóa giải thành công : 88 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 270 %, xác suất hóa giải thành công : 91 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 280 %, xác suất hóa giải thành công : 94 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 290 %, xác suất hóa giải thành công : 97 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Phạm vi ảnh hưởng : 300 %, xác suất hóa giải thành công : 100 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên