FANDOM


Hút quái vật Hút quái vật


Tác dụng: Kéo một quái vật từ xa đến gần.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 42%
 • Cấp 2: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 44%
 • Cấp 3: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 46%
 • Cấp 4: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 48%
 • Cấp 5: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 50%
 • Cấp 6: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 52%
 • Cấp 7: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 54%
 • Cấp 8: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 56%
 • Cấp 9: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 58%
 • Cấp 10: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 60%
 • Cấp 11: Nội lực -18, phạm vi 150%, tỉ lệ thành công 62%
 • Cấp 12: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 64%
 • Cấp 13: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 66%
 • Cấp 14: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 68%
 • Cấp 15: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 70%
 • Cấp 16: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 72%
 • Cấp 17: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 74%
 • Cấp 18: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 76%
 • Cấp 19: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 78%
 • Cấp 20: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 80%
 • Cấp 21: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 82%
 • Cấp 22: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 84%
 • Cấp 23: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 86%
 • Cấp 24: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 88%
 • Cấp 25: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 90%
 • Cấp 26: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 91%
 • Cấp 27: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 92%
 • Cấp 28: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 93%
 • Cấp 29: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 94%
 • Cấp 30: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 95%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên