FANDOM


Hơi thở băng giá Hơi thở băng giá

Tác dụng : Tập trung năng lượng trong miệng rồi sau đó thổi ra một luồng khí lạnh giá, sát thương 6 quái vật với thuộc tính Băng và đông cứng chúng.
Kỹ năng tối đa : 20


Frost breath charge demonstration
 ↓ 
Frost breath demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 14. Tấn công + 63 %. Mức tinh thông 15 %. Xác suất đông cứng quái vật là 33 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 14. Tấn công + 66 %. Mức tinh thông 15 %. Xác suất đông cứng quái vật là 36 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 14. Tấn công + 69 %. Mức tinh thông 20 %. Xác suất đông cứng quái vật là 39 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công + 72 %. Mức tinh thông 20 %. Xác suất đông cứng quái vật là 42 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 16. Tấn công + 75 %. Mức tinh thông 25 %. Xác suất đông cứng quái vật là 45 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Tấn công + 78 %. Mức tinh thông 25 %. Xác suất đông cứng quái vật là 48 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 16. Tấn công + 81 %. Mức tinh thông 30 %. Xác suất đông cứng quái vật là 51 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Tấn công + 84 %. Mức tinh thông 30 %. Xác suất đông cứng quái vật là 54 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 18. Tấn công + 87 %. Mức tinh thông 35 %. Xác suất đông cứng quái vật là 57 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 18. Tấn công + 90 %. Mức tinh thông 35 %. Xác suất đông cứng quái vật là 60 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công + 93 %. Mức tinh thông 40 %. Xác suất đông cứng quái vật là 63 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 21. Tấn công + 96 %. Mức tinh thông 40 %. Xác suất đông cứng quái vật là 66 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 21. Tấn công + 99 %. Mức tinh thông 45 %. Xác suất đông cứng quái vật là 69 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 21. Tấn công + 102 %. Mức tinh thông 45 %. Xác suất đông cứng quái vật là 73 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 21. Tấn công + 105 %. Mức tinh thông 50 %. Xác suất đông cứng quái vật là 76 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 24. Tấn công + 108 %. Mức tinh thông 50 %. Xác suất đông cứng quái vật là 79 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24. Tấn công + 111 %. Mức tinh thông 55 %. Xác suất đông cứng quái vật là 82 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 24. Tấn công + 114 %. Mức tinh thông 55 %. Xác suất đông cứng quái vật là 85 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 24. Tấn công + 117 %. Mức tinh thông 60 %. Xác suất đông cứng quái vật là 87 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 24. Tấn công + 120 %. Mức tinh thông 60 %. Xác suất đông cứng quái vật là 90 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên