FANDOM


Hơi thở rồng Hơi thở rồng


Tác dụng: Hấp thu tinh thần của rồng, cho phép nhân vật bắn ra một mũi tên mạnh mẽ. Với lực bắn khủng khiếp, quái vật khi bị trúng bị đẩy lùi một khoảng cách rất xa.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực - 24, tấn công + 42%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 2: Nội lực - 24, tấn công + 44%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 3: Nội lực - 24, tấn công + 46%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 4: Nội lực - 24, tấn công + 48%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 5: Nội lực - 24, tấn công + 50%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 6: Nội lực - 24, tấn công + 52%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 7: Nội lực - 24, tấn công + 54%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 8: Nội lực - 24, tấn công + 56%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 9: Nội lực - 24, tấn công + 58%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 10: Nội lực - 24, tấn công + 60%, tấn công tối đa 4 kẻ thù.
 • Cấp 11: Nội lực - 30, tấn công + 62%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 12: Nội lực - 30, tấn công + 64%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 13: Nội lực - 30, tấn công + 66%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 14: Nội lực - 30, tấn công + 68%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 15: Nội lực - 30, tấn công + 70%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 16: Nội lực - 30, tấn công + 72%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 17: Nội lực - 30, tấn công + 74%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 18: Nội lực - 30, tấn công + 76%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 19: Nội lực - 30, tấn công + 78%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 20: Nội lực - 30, tấn công + 80%, tấn công tối đa 5 kẻ thù.
 • Cấp 21: Nội lực - 36, tấn công + 82%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 22: Nội lực - 36, tấn công + 84%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 23: Nội lực - 36, tấn công + 86%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 24: Nội lực - 36, tấn công + 88%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 25: Nội lực - 36, tấn công + 90%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 26: Nội lực - 36, tấn công + 92%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 27: Nội lực - 36, tấn công + 94%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 28: Nội lực - 36, tấn công + 96%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 29: Nội lực - 36, tấn công + 98%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.
 • Cấp 30: Nội lực - 36, tấn công + 100%, tấn công tối đa 6 kẻ thù.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên