FANDOM


Kết hợp yếu tố Kết hợp yếu tố


Tác dụng : Sử dụng bùa lửa và độc lên một kẻ thù. Gây ra sát thương đáng kể đối với quái vật kháng lửa và độc thấp, và khiến kẻ địch bị trúng độc trong một khoảng thời gian nhất định.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 80, mức tinh thông 15 %. Gây trúng độc trong 4 giây
 • Cấp 2 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 84, mức tinh thông 15 %. Gây trúng độc trong 4 giây
 • Cấp 3 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 88, mức tinh thông 15 %. Gây trúng độc trong 4 giây
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 92, mức tinh thông 20 %. Gây trúng độc trong 8 giây
 • Cấp 5 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 95, mức tinh thông 20 %. Gây trúng độc trong 8 giây
 • Cấp 6 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 98, mức tinh thông 20 %. Gây trúng độc trong 8 giây
 • Cấp 7 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 101, mức tinh thông 25 %. Gây trúng độc trong 12 giây
 • Cấp 8 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 104, mức tinh thông 25 %. Gây trúng độc trong 12 giây
 • Cấp 9 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 107, mức tinh thông 25 %. Gây trúng độc trong 12 giây
 • Cấp 10 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 110, mức tinh thông 30 %. Gây trúng độc trong 16 giây
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 113, mức tinh thông 30 %. Gây trúng độc trong 16 giây
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 116, mức tinh thông 30 %. Gây trúng độc trong 16 giây
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 119, mức tinh thông 35 %. Gây trúng độc trong 20 giây
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 122, mức tinh thông 35 %. Gây trúng độc trong 20 giây
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 124, mức tinh thông 35 %. Gây trúng độc trong 20 giây
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 126, mức tinh thông 40 %. Gây trúng độc trong 24 giây
 • Cấp 17 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 128, mức tinh thông 40 %. Gây trúng độc trong 24 giây
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 130, mức tinh thông 40 %. Gây trúng độc trong 24 giây
 • Cấp 19 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 132, mức tinh thông 45 %. Gây trúng độc trong 28 giây
 • Cấp 20 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 134, mức tinh thông 45 %. Gây trúng độc trong 28 giây
 • Cấp 21 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 136, mức tinh thông 45 %. Gây trúng độc trong 28 giây
 • Cấp 22 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 138, mức tinh thông 50 %. Gây trúng độc trong 32 giây
 • Cấp 23 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 140, mức tinh thông 50 %. Gây trúng độc trong 32 giây
 • Cấp 24 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 142, mức tinh thông 50 %. Gây trúng độc trong 32 giây
 • Cấp 25 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 144, mức tinh thông 55 %. Gây trúng độc trong 36 giây
 • Cấp 26 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 146, mức tinh thông 55 %. Gây trúng độc trong 36 giây
 • Cấp 27 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 147, mức tinh thông 55 %. Gây trúng độc trong 36 giây
 • Cấp 28 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 148, mức tinh thông 60 %. Gây trúng độc trong 40 giây
 • Cấp 29 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 149, mức tinh thông 60 %. Gây trúng độc trong 40 giây
 • Cấp 30 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 150, mức tinh thông 60 %. Gây trúng độc trong 40 giây

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên