FANDOM


Magician Icon Kỹ năng Phù Thủy Magician Icon
Magician
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Phù thủy
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Phù thủy Băng / SấmPhù thủy Lửa / ĐộcTu sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Đạo sỹ Băng / SấmĐạo sỹ Lửa / ĐộcGiáo sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Đạo sư Băng / SấmĐạo sư Lửa / ĐộcGiám mục
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Phù Thủy


Băng và Sấm nâng caosửa

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Kháng Băng và Sấm Kháng Băng và Sấm Bị động Bạn có thêm khả năng kháng băng và sét. - 20
Tăng cường phép thuật mg Tăng cường phép thuật Bị động Tiêu hao nhiều nội lực để tăng tấn công pháp thuật - 30
Phong ấn Phong ấn Chủ động Phong ấn kẻ địch xung quanh trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bị phong ấn, quái vật không thể tấn công. Chiêu thức này không thể sử dụng đối với trùm. - 20
Tăng tốc phép thuật Tăng tốc phép thuật Hỗ trợ Tiêu hao một lượng sinh lực và nội lực đáng kể để tăng tốc độ tấn công bùa. - 20
Kết hợp yếu tố Kết hợp yếu tố Chủ động Sử dụng bùa băng và sét lên một kẻ thù. Gây ra sát thương đáng kể đối với quái vật kháng băng và sét thấp, và gây đóng băng kẻ địch trong một khoảng thời gian nhất định. - 30
Ngọn thương sấm sét Ngọn thương sấm sét Chủ động Tập hợp năng lượng sấm sét và biến nó thành một ngọn thương tấn công một kẻ thù. Quái vật sẽ bị sát thương bởi sấm sét. - 30
Băng giá bủa vây Băng giá bủa vây Chủ động Dùng các khối băng tấn công nhiều kẻ thù. Nếu bị trúng, gây đóng băng mọi quái vật không có thuộc tính băng. Không thể tấn công nhiều hơn 6 kẻ thù cùng lúc. - 30


Thông tin kỹ năngsửa

Kháng Băng và Sấm
Kháng Băng và Sấm: Bạn có thêm khả năng kháng băng và sét.


Tăng cường phép thuật
Tăng cường phép thuật: Tiêu hao nhiều nội lực để tăng tấn công pháp thuật.


Phong ấn
Phong ấn: Phong ấn kẻ địch xung quanh trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bị phong ấn, quái vật không thể tấn công. Chiêu thức này không thể sử dụng đối với trùm.


Tăng tốc phép thuật
Tăng tốc phép thuật: Tiêu hao một lượng sinh lực và nội lực đáng kể để tăng tốc độ tấn công bùa.


Kết hợp yếu tố
Kết hợp yếu tố: Sử dụng bùa băng và sét lên một kẻ thù. Gây ra sát thương đáng kể đối với quái vật kháng băng và sét thấp, và gây đóng băng kẻ địch trong một khoảng thời gian nhất định.


Ngọn thương sấm sét
Ngọn thương sấm sét: Tập hợp năng lượng sấm sét và biến nó thành một ngọn thương tấn công một kẻ thù. Quái vật sẽ bị sát thương bởi sấm sét.


Băng giá bủa vây
Băng giá bủa vây: Dùng các khối băng tấn công nhiều kẻ thù. Nếu bị trúng, gây đóng băng mọi quái vật không có thuộc tính băng. Không thể tấn công nhiều hơn 6 kẻ thù cùng lúc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên