FANDOM


Resistance Icon Kĩ năng của Resistance Resistance Icon 2
Resistance Promotion
Chưa thăng cấp nghề nghiệp
Citizen
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1 - Level 10
Battle MageMechanicWild Hunter
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2 - Level 30
Battle MageMechanicWild Hunter
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3 - Level 70
Battle MageMechanicWild Hunter
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4 - Level 120
Battle MageMechanicWild Hunter
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kĩ năng của Resistance


Phù thủy bóng đêmsửa

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Vũ điệu đau đớn Vũ điệu đau đớn Chủ động Nhấn phím tấn công 3 lần để thi triển một chuỗi 3 đòn tấn công, sát thương tối đa 6 quái vật. - 20
Đòn kết liễu Đòn kết liễu Chủ động Một lưỡi cưa xuất hiện từ đầu trượng, sát thương 6 quái vật - 10
Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh Hỗ trợ Sử dụng các phím mũi tên để dịch chuyển đến các vị trí khác trên cùng bản đồ với một khoảng cách nhất định. - 15
Hào quang bóng đêm Hào quang bóng đêm Hỗ trợ Một vầng hào quang bóng đêm mạnh mẽ toát ra từ nhân vật, tăng cường lực tấn công cho nhân vật và các thành viên trong nhóm đứng xung quanh. - 20


Thông tin kỹ năngsửa

Vũ điệu đau đớn
Vũ điệu đau đớn: Nhấn phím tấn công 3 lần để thi triển một chuỗi 3 đòn tấn công, sát thương tối đa 6 quái vật.


Đòn kết liễu
Đòn kết liễu: Một lưỡi cưa xuất hiện từ đầu trượng, sát thương 6 quái vật.


Dịch chuyển nhanh
Dịch chuyển nhanh: Sử dụng các phím mũi tên để dịch chuyển đến các vị trí khác trên cùng bản đồ với một khoảng cách nhất định.


Hào quang bóng đêm
Hào quang bóng đêm: Một vầng hào quang bóng đêm mạnh mẽ toát ra từ nhân vật, tăng cường lực tấn công cho nhân vật và các thành viên trong nhóm đứng xung quanh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên